Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2009

Vlissingen: Schriftelijke vragen RVO art 41 Toezicht Raad Wet Revitalisering Generiek Toezicht

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hebben afgelopen week de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van D66 in Vlissingen, Luc Markies, Niek Peters en Henry Schokker zich aan de leden gepresenteerd. Na een persoonlijke presentatie kregen zij het woord over een eigen gekozen onderwerp.

 

Luc Markies

Voor Luc Markies is goed besturen de essentie. Hij wil op representatieve wijze, met voldoende autoriteit, leiding kunnen geven aan bestuurlijke processen en wil aansturend en controlerend ondersteunen dat een samenhangend en structureel  toekomstgericht beleid tot stand kan komen. Hij wil mede zorg dragen voor een helder financieel beleid en toezien op een sluitende begroting. Met andere raadsleden, het college en ambtenaren moet worden samengewerkt om een goed voorwaarden scheppend beleid te realiseren. Initiatieven van burgers en het bedrijfsleven wil hij ondersteunen met het credo Denken-Durven-Doen.

Niek Peters

Niek Peters is van mening dat het Scheldeterrein de komende jaren de molensteen is om de nek van de gemeente Vlissingen. Hij wil met voortvarendheid dit project van de grond trekken en er geen gras over laten groeien. De Machinefabriek mag niet gesloopt worden en de Timmerfabriek moet met spoed worden opgeknapt.
De Dokhaven moet ook geschikt worden gemaakt voor historische erfgoedschepen. Projectontwikkelaars en andere ondernemers moeten meer kansen krijgen, zonder dat de gemeente als eigenaar de regie verliest.

Henry Schokker

Henry Schokker zet in op de sociale kaart van Vlissingen met prioriteit voor de jongeren. Jongeren willen hangen en mogen hangen, vindt hij. Met dit gegeven moeten wij jongeren laten samenscholen op vooraf aangewezen locaties. Het oprichten van een goed werkende jongerenraad is noodzakelijk om zelf medeverantwoordelijk te hebben voor het reilen en zeilen in hun wijk. Dit werkt tweeledig, als gemeente krijg je inzicht in wat jongeren bezig houdt en jongeren worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Overlast, o.a. veroorzaakt door gepimpte auto’s en scooters de kop indrukken door handhavend op te treden met lik op stuk beleid.

De leden van D66 kunnen tot 1 september hun stem uitbrengen en medio september is bekend wie in Vlissingen de lijsttrekker van D66 zal zijn.