Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2010

Gissingen rond het Scheldeterrein

Bijna vijf jaar geleden is de gemeente Vlissingen eigenaar geworden van het ruime Scheldeterrein. Toch is het verdacht stil op dat terrein. Met de historische gebouwen wordt nog niets gedaan. Het enige bouwplan Bestevaer( 14 woningen) wacht op toekomstige kopers, niet verbazend door de huidige situatie op de woningmarkt.

Na het slaan van de damwanden van het Dokje van Perry is dit meteen weer opgevuld met teelaarde, einde activiteit. Het desolate terrein is omgedoopt tot een stadspark, een schaamlap van gemeentelijk onvermogen.

Toch kent onze gemeente veel bouwactiviteiten: Souburg-Noord, het Spaanse kwartier, Parkzicht, Engelse wijk en de binnenstad omgeving Breewaterstraat. Waarom dan die doodse stilte in het Scheldekwartier? Als antwoorden daarop uitblijven gaat men gissen.

Bekend is dat in het verleden overeenkomsten met projectontwikkelaar(s) of bouwonderneming(en) zijn gesloten voor bepaalde bouwplannen, o.a. voor de Spuikom. Na het afblazen van een project werden door de toenmalige colleges van B&W, gedomineerd door de PvdA, al of niet vage compensatie afspraken gemaakt. Bevreesd voor claims weerhoudt dat de gemeente om met andere partijen een gezonde concurrentie aan te gaan.

Gissing 1: de gemeente Vlissingen voelt zich gegijzeld en durft geen overeenkomsten aan te gaan met nieuwe partijen.

De gemeente Vlissingen heeft een langdurige schuldenlast van omstreeks 190 miljoen euro. Voorwaar een bedrag waarmee men niet mee te koop loopt. Als men wel de ambitie zou hebben in het Scheldekwartier te investeren, dan komt men op een nog hogere schuldenlast uit. De huidige financiële situatie is al precair. Er is weinig meer nodig om ingrijpen door de Provincie Zeeland te voorkomen. Het asbesttoezicht door het Ministerie van Milieu is meer dan genoeg voor het zelfvoldane interim bestuur, dat ook verantwoordelijk is voor het oplopen van genoemde schuld met 10 miljoen euro. Ook het ontsierend karakter van Britannia bestaat nog steeds ondanks gespierde taal uit het stadhuis. 

Gissing 2: de gemeente Vlissingen wil voorkomen dat het ook nog onder financiële curatele wordt gesteld.

Het gemeentebestuur heeft de laatste tijd nogal veel besloten vergaderingen gekend. Het vermoeden bestaat dat het gespreksonderwerp met het voorgaande te maken heeft (gissing 3). Het wordt eentonig: als antwoorden uitblijven gaat men gissen.

D66 wil dat het gemeentebestuur van Vlissingen openheid geeft aan haar inwoners. Burgers hebben recht op duidelijkheid en transparantie. Ook onze inwoners willen graag meehelpen om het Scheldekwartier een begin te geven van een nieuwe dynamiek. Deze nieuwe dynamiek zal dan door een nieuw bestuur in gang moeten worden gezet.

Kan na restauratie de Timmerfabriek Omroep Zeeland voor een nieuw elan zorgen?

D66 Vlissingen