Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 februari 2010

D66 Middelburg over de schouwburg & coffeeshop

D66 Middelburg en de Schouwburg

Sinds 2002 pleit D66 voor een nieuwe schouwburg aan de Punt. In die periode was, in verkiezingstijd, alleen de PvdA het hier mee eens, eenmaal op het pluche niet meer en stonden we weer alleen. De rest van de geschiedenis kent u. Een lege bouwput is nog steeds te zien.

Afgelopen raadsperiode, zonder D66, besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe schouwburg aan het Molenwater. Hoe jammer ook, D66 gaat niet opnieuw die locatie ter discussie stellen, de koers is gelopen en ieder nieuw onderzoek kost geld en dat gaat uit het potje voor het theater. Bovendien, sinds generaties is het Molenwater de plek voor theater in Middelburg. Al met al respecteert D66 deze keus.

En het stadspark dan?

Allereerst is D66 blij met de keus dát er meer openbaar groen komt aan het Molenwater en niet nog meer huizen. Had ook gekund namelijk. Nu moet het ook wel een flink stuk groen zijn, ruimte dus. De manier waarop het theater daar in gepast wordt is deze zo dicht mogelijk tegen de Zuidsingel te bouwen. Dan ook valt de toneeltoren niet meer op. Het voormalig Miniatuurterrein, waar de schouwburg komt, ligt flink lager dan de bebouwing aan de Zuidsingel. Die toneeltoren valt dan niet op. Vanuit het bolwerk gezien heb je dan een stadspark als ruime, groene entree naar de binnenstad, die begint bij het nieuwe theater.

Dit theater, deze schouwburg wil D66 graag over 4 jaar geopend zien. Ook Joop van de Ende heten we met zijn producties graag welkom in Middelburg. 

D66 Middelburg en coffeeshop

Middelburg had 4 coffeeshops en de discussie nu gaat nog over slechts één. D66 is niet voor druggebruik en zeker niet voor misbruik, daarover geen misverstand. Tegelijk, druggebruik is een maatschappelijk verschijnsel dat niet genegeerd kan worden. Ge-en-verboden werken niet altijd. Nederland kent daarom een gedoogbeleid bij drugs, de uitgezette lijn is echter nog niet compleet. De bevoorrading van coffeeshops is nog een mistig verhaal, we moeten daar grip op krijgen.

Dat moet in Den Haag gebeuren en niet in Middelburg. 
Tot zolang vindt D66 Middelburg dat een coffeeshop een plaats moet hebben in Middelburg. Ook Middelburgse softdruggebruikers hebben een plekje onder onze zon. Het is niet onze stijl om dit vraagstuk naar Vlissingen of Goes te exporteren. Erger kan ook: bevorder stiekem gedrag door géén coffeeshop te willen. 

Je kunt er als gemeente beter grip op blijven houden dan het vraagstuk ontkennen. “If you can’t beat it, join(t) it”

D66 wil geen coffeeshop op plaatsen waar makkelijk overlast kan ontstaan, niet in de binnenstad dus. Er werd na lang zoeken en veel stennis een plek gevonden waar D66 mee in kan stemmen: Kleverkerseweg. 
Deze plek voldoet aan de eisen die D66 stelt: buiten de binnenstad, makkelijk bereikbaar zonder parkeerprobleem en toezicht en controle goed te handhaven. De ondernemer die de coffeeshop gaat exploiteren moet periodiek verslag doen van de genomen maatregelen in kader van toegangscontrole, veiligheid en voorlichting. 

D66 heeft in haar programma ook geld bestemd voor deze voorlichting, op scholen wel te verstaan. 

Overeenkomst tussen Schouwburg en coffeeshop

Het zijn thema’s die verlammend werken op een fatsoenlijk stadsbestuur en onderlinge verhoudingen in de gemeente. Komt wel eens voor, maar een stadsbestuur dat zich permitteert dergelijke discussie jaren te laten duren heeft blijkbaar onvoldoende bestuurskracht óf niets beters te doen. 

D66 wil daarom zowel over Schouwburg als coffeeshop besluiten als bovenstaand en de dossiers dicht doen. Iedereen tevreden houden lukt thuis vaak al niet, laat staan in een stad.