Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2010

Mogen wij op uw stem rekenen?

Na een paar maanden hard werken, zijn onze zetels in zicht. We zijn onder de mensen geweest, op de deurmat van velen gevallen, in de pers aan het woord geweest en hebben online via Hyves, Twitter en de website kenbaar gemaakt waar D66 (lokaal) voor staat. Dat we terugkomen in de gemeenteraden, dat staat vast.
We geven nog één keer de redenen waarom u en uw omgeving op D66 zouden moeten stemmen.

D66 in Middelburg

Middelburg moet voor 2014, 3 landelijke prijzen gewonnen hebben: beste winkelstad, groenste stad en beste fietsstad.
De komende 4 jaar blijft, ondanks bezuinigingen, het dagelijks onderhoud in de stad en wijken, tenminste gelijk aan nu.
Er wordt door samenwerking van de Walcherse gemeenten, een betere én goedkopere dienstverlening van de gemeente aan inwoners gerealiseerd.

D66 in Veere

Burgers moeten beter betrokken worden bij de inrichting van hun dorp, en het opstellen van plannen en visies voor hun buurt. Iedere kern heeft zijn eigen karakter. Waar mogelijk wil D66 Veere de sterke kanten van de kernen verder ontwikkelen.
Ter bescherming van het landschap willen D66 Veere geen nieuwe bedrijventerreinen. D66 Veere streeft naar duurzame ontwikkeling van de kernen.
D66 Veere zal in de gemeenteraad niet kiezen in termen van oppositie of coalitie, maar uitsluitend voor het realiseren van haar programma, haar belofte aan de kiezer.

D66 in Vlissingen

Een vitale binnenstad, allure aan de boulevard en een winstgevend Scheldekwartier zijn punten waarmee D66 Vlissingen weer een stad laat worden om trots op te zijn.
Geen bureaucratie en regeltjes, maar besluiten en uitvoeren. Jongeren zijn de toekomst, zeker ook in Vlissingen. Jongeren hebben vernieuwende en concrete ideeën, maar ze moeten wel gehoord worden. Het realiseren van een blijvende jongerenraad is één van de concrete plannen van D66 Vlissingen.
Géén politiek om de politiek, maar politiek voor het publiek. Niet zeuren maar doen! Een vernieuwend en enthousiast D66 dat oog heeft voor de samenleving.

Namens het bestuur van D66 Walcheren, wil ik u allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de inzet van u allen.
Met hartelijke groet, 
Wilfred de Kok