Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2010

Standpunten D66 Middelburg bij collegeonderhandelingen

Na afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 Middelburg duidelijke standpunten ingenomen op basis van onderstaande gegevens. In de gemeente Middelburg hebben de confessionele partijen samen 34,48% van de stemmen gehaald. Als gevolg daarvan hebben zij “recht” op 1,32 zetels bij een college van 4 wethouders.

Volgens deze benadering leid een college met 2 confessionele partijen tot een overbedeling. Bij elke optie die uitgaat van 4 wethouders is de PvdA (nog) noodzakelijk.

De confessionele inbreng komt van het CDA of het CDA wordt ingeruild voor de SGP of de CU. Beiden geven elkaar dan gedoogsteun. GroenLinks en de VVD zijn uitwisselbaar, maar GroenLinks is winnaar en de VVD staat stil. Lokale Partij Middelburg heeft ook gewonnen met één zetel winst.

D66 kiest op grond van het bovenstaande gegevens voor een college van PvdA, CDA, GroenLinks en Lokale Partij Middelburg (met 16 zetels en 4 wethouders). 

Het idee van D66 om het goede voorbeeld te geven door een college te vormen met 3 wethouders heeft gezien de uitslag geen kans van slagen. Het is denkbaar dat GroenLinks en het CDA genoegen nemen met een deeltijdwethouder, zodat deze bezuiniging op de bestuurskosten ingeboekt kan worden. 

Politieke partijen mogen slechts 5 punten inbrengen voor een college-programma. D66 Middelburg kiest dan voor de volgende speerpunten:

  • Realisatie van maatwerk voor de eenpersoonshuishoudens in de gemeente bij belastingen en huisvesting
  • Realisatie van een aantoonbaar grotere tevredenheid met de onderwijshuisvesting in de gemeente
  • Realisatie van een platform voor jongeren-inspraak, in samenwerking met scholen en Roosevelt Academy
  • Versnellen van opknappen van bedrijventerreinen in Middelburg
  • Binnen 4 jaar heeft Middelburg prijzen gewonnen voor de beste winkelstad, de groenste stad en de veiligste fietsstad

D66 brengt qua bezuinigingen het uitgangspunt in dat de gemeente over 4 jaar niet armer of rijker is geworden. Uitgavenvermindering door de loonkosten ambtenaren voor o.a. ICT, Inkoop en Milieu te delen met Vlissingen en Veere en per saldo dus minder formatie. D66 wilt een onderzoek door de raad naar welk beleid beëindigd kan worden. D66 Middelburg wil in ieder geval géén bezuinigingen op dagelijks onderhoud in stad, dorp en wijk.

Geschreven door Rob van Eijkelenburg, fractievoorzitter D66 Middelburg.