Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 april 2010

Aan de slag!

We zijn blij dat onze 5 gemeenteraadsleden allemaal hun plek hebben gevonden in de drie gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Zij stonden al snel op de website's van de drie gemeenten. Er is veel te doen en ieder draagt zijn of haar steentje bij. In het geval van Josephine Elliott is haar steen een ruwe diamant, evenals Vlissingen zelf! 
Yvonne Wagenaar en Bo van Scheyen werden geaccepteerd door de integriteitscomissie en beëdigd als commissieleden van Vlissingen. In Middelburg en Veere gebeurde datzelfde voor de commissie- niet-raadsleden aldaar. De huidige raadssamenstelling van D66 Walcheren kunt u op dezedeze pagina vinden.
Afgelopen weken werd er veel vergaderd over uiteenlopende onderwerpen zoals de coalitieprogramma's, Zeeuwse ziekenhuiszorg, jeugdparticipatie, parkeerproblemen, onderwijs, havens, theater e.d. 
Door onze D66-leden te volgen op Twitter krijgt u een aardig beeld over wat we nu na de verkiezingen voor u doen. U bent natuurlijk ook altijd welkom op één van de openbare gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen of de ledenvergaderingen van D66 Walcheren.
Enkele korte nieuwsberichten van D66 Vlissingen:

  • D66 zal de belangen van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld ook zeker in het oog houden bij besluitvorming (Vlissingen, Josephine Elliott, portefeuille Welzijn en Handhaving).
  • 16 april ging Josephine naar de Opening van Fishing For Litter project in Vlissingen. Vlissingse vissers gaan nu in navolging van andere steden alle afval die ze op zee vangen mee terug nemen naar de wal zodat het verwerkt kan worden. Zo werkt Vlissingen ook mee aan een schoner milieu. D66 staat hier helemaal achter, vooral als ze de haven ook goed schoonhouden, zoals Niek Peters eerder opmerkte (portefeuille economie, afval en milieu).
  • D66 is voor een intensieve samenwerking tussen de verschillende VVV afdelingen. Zo was D66 Vlissingen aanwezig bij de presentatie van de seizoensplannen 2010 in Goes.
  • D66 Vlissingen wilt meer jongeren betrekken in besluitvorming. Welke vorm van jeugdparticipatie is hiervoor geschikt? Een jongerenraad, een jongerenpanel? Binnenkort meer informatie.

In de aanloop naar de vervroegde kamerverkiezingen op 9 juni a.s. lijkt het alsof D66 daar óók veel winst gaat boeken. Dit werd duidelijk dankzij de juiste standpunten tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma. D66 Walcheren roept haar leden op om 'het' geluid te laten horen: zonder uw hulp zouden we niet de 5 zetels hebben behaald op Walcheren. 
Wilt u meer informatie over D66 en de kamerverkiezingen? Lees dan hier verder.