Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juni 2011

D66 Vlissingen maart 2010 – maart 2011

In maart 2010 is D66 Vlissingen van 0 naar 2 zetels in de raad gegaan. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Niek Peters had al een aantal jaar in de raad gezeten, maar Josephine Elliott was nog zeer onervaren in de politiek. Veel tijd is daarom geïnvesteerd in achtergrondkennis verwerven, commissievergaderingen, presentaties, bezoeken, evenementen, mensen ontmoeten en relaties aangaan en onderhouden. Dit heeft informeel tot een goede verstandhouding met de rest van de raad geleid en in het bijzonder met de coalitie en de wethouders.

In 2010 waren er nog 4 commissies: Ruimtelijke ordening, Financiën/Algemeen Bestuur, Economie en Toerisme en Maatschappelijke Zaken, die we, samen met de commissieleden Bo van Scheyen en later ook Hans Schaap, onderling verdeelden al naar gelang onderwerp en beschikbaarheid.

Niek Peters is ook lid van de Auditcommissie en Josephine Elliott van de commissie Communicatie. In de commissie Communicatie wordt al gewerkt aan 2 ideeën van D66: Ontvangst Jeugd 18+ om de jeugd positief te benaderen en hen meer te betrekken bij de lokale overheid, en een Open Dag van de Gemeente.

Naast een aantal artikel 41 vragen aan het college (met de antwoorden na te lezen op www.vlissingen.nl), hebben we de volgende initiatiefvoorstellen, amendementen en moties ingediend:

* Initiatiefvoorstel over de invulling van de Spuikom – wordt nog vervolgd door concrete uitwerking van het plan

* Amendement Iguana – niet aangenomen

* Motie Brede School Souburg – samen met GroenLinks – deze motie is overgenomen door het college

* Motie Nadeelcompensatie Fonteijne – samen met SP – toezegging van de wethouder voor nadere uitleg

* Motie Dunya – samen met GroenLinks – aangenomen door de raad

* Motie Samen (burgerparticipatie via website) – toezegging van de wethouder

* Motie Reïntegratie – niet aangenomen

* Motie UMTS – niet aangenomen

* Motie Duiventil – niet aangenomen

* Motie Nietje – niet aangenomen

* Motie NHM – niet aangenomen

* Motie Borrel – samen met SP – niet aangenomen

* Motie Bouwstop – niet aangenomen

* Motie Lastendruk – niet aangenomen

* Motie Ontdek de Verborgen Schatten – niet aangenomen

* Motie Cultuurwerf – niet aangenomen

* Motie Omlaag Brengen Schuldenlast – niet aangenomen

* Motie Nieuw Beleid – niet aangenomen

* Motie Molensteen – niet aangenomen maar de beeldvorming is blijven hangen

Verder heeft mede op instigatie van D66 het volgende plaatsgevonden:

* Walcherse commissievergadering over het nieuw te vormen Mens Ontwikkel Bedrijf

* Vergaderdruk teruggebracht van 4 naar 3 commissies in 2011. Wellicht volgen de wethouders ook nog!

* D66 idee van Klushuizen voor de Engelse Wijk in Bonedijke wordt bestudeerd.

* Geen verdeeldheid maar overwegend positieve sfeer van samenwerking in de raad, ook met de coalitiepartijen.

Josephine Elliott heeft samen met Jan Casteleijn (VVD) en Alex Achterhuis (PSR) ook deelgenomen aan de pilot e-readers, omdat de raad de mogelijkheden wilde onderzoeken om over te stappen naar papierloos vergaderen. De conclusie was positief en er wordt nu gewerkt aan een voorstel voor I-pads.

Veel tijd is ook besteed aan de Vertrouwenscommissie waarin zowel Niek Peters (voorbereidend) als Josephine Elliott (uitvoerend) aan heeft deelgenomen, en die heeft geresulteerd in de benoeming van drs. René H. Roep.  Een zeer ervaren burgemeester die van oorsprong planoloog is, met een warm hart en veel inzet voor de samenleving.

We zien het tweede jaar met veel vertrouwen tegemoet. Hopelijk kunnen we beginnen met oogsten wat we tot nu toe gezaaid hebben.

Niek Peters

Josephine Elliott