Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 augustus 2011

D66 Raadsfractie Middelburg, inspanning en resultaten periode augustus 2010-augustus 2011

1.       ZEP, het zeeuws evenementenpodium op de Mortiere, wilde extra bijdrage van gemeente Middelburg, te weten € 200.000, om het park nog een impuls te geven. Als de gemeente dit zou doen, zouden andere gebruikers/exploitanten op het ZEP dit ook doen. D66 was zeer kritisch over deze bijdrage, echter, B&W bleken zich min of meer in ee eerder stadium ertoe verplicht te hebben. Ad van de Kreeke o.a. spitte in het verleden en stuitte op schimmige constructies. We vonden, net in een periode dat de gemeente 6.7 miljoen ging bezuinigen op voorzieningen, de bijdrage van 2 ton niet gepast en dienden een motie in om niet geld te geven maar uit te lenen. Helaas kreeg de motie geen meerderheid.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2.       Wél  een meerderheid kreeg onze motie om Middelburg te kandideren voor de beste fietsstad in 2013. De gemeente heeft inmiddels het program daartoe opgesteld in samenwerking met Bike-friendly City, een internationaal samenwerkingsverband

3.       We stemden tegen een voorstel om horeca te binden aan strakke regels over terrassen in de stad. Verwarming van de terrassen mocht maar beperkt in de winter en ondernemers moesten terrassen gaan meten om extra belasting te gaan betalen…..We dienden samen  met de VVD een motie in om die boekhoudkundige onzin tegen te gaan. Die motie kreeg geen meerderheid

4.       In de discussie over de 6.7 miljoen bezuiniging  koos de D66 fractie een heldere lijn: kaasschaven kan niet, heldere keuzes maken is beter! We wilden ( culturele) voorzieningen die ook door de provincie beknot gingen worden, ontzien ( bibliotheek, concertzaal, nazomerfestival o.a.) en het onderhoud aan wegen en groen ook uitzonderen. Om dat te betalen koos de D66 fractie voor het laten vervallen van de grote subsidie aan de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. ( Vleeshal en Kabinetten van de Vleeshal). Deze stichting genereert géén eigen inkomsten en heeft slechts een beperkte economische/sociale  betekenis voor Middelburg in onze ogen. Zo’n grote bezuinigingsslag was voor de meeste fracties te geleerd. We steunden moties om bezuinigingen op bieb, nazomerfestival, concertzaal en onderhoud  te matigen natuurlijk.

5.       D66 stelde voor om de vergoeding aan raadsleden in deze tijd van bezuinigen te bevriezen op het niveau van 2011. Deze motie kreeg steun van CDA en raadslid van CU. Met name de lokale partij Middelburg bleek op de eigen centen te zitten en schoot in de emotie. Die emotie werd overgenomen door, jawel, de PvdA , die het gewoontegetrouw opnam voor de zwakkere in de samenleving ( in dit geval dus raadsleden!). De motie haalde het niet.

6.       Het voorstel van de VVD om metingen te doen naar het verkeer op de Stationsbrug ( om het besluit deze autovrij te maken terug te draaien) heeft D66 boos gemaakt: bestuurlijk onbehoorlijk en onbetrouwbaar! We stemden tegen ook omdat een autovrije stationsbrug bij gaat dragen aan een verder autoluw maken van de binnen stad.

7.       Dankzij vragen van D66 kunnen nu ook fractie-assistenten vertrouwelijke stukken inzien die aan raadsleden ter inzage gelegd zijn. Dat bevordert een goede voorbereiding op stukken die in de gemeenteraad geagendeerd worden.

8.       Ook dankzij vragen van D66 is helder geworden dat er géén vestiging mogelijk gaat worden van een coffeeshop in Middelburg. PvdA, LPM en VVD ( collegepartijen) gunnen elkaar geen meter ruimte om tot een gezamenlijk voorstel te komen, het CDA ( ook collegepartij houdt haar mond, net als B&W). D66 overweegt een  motie om aan deze bestuurlijke rotzooi een einde te maken en die motie zal mogelijk met een minieme meerderheid aangenomen worden.

9.       Beetje ingevoerd nu gaan we komend jaar werken aan onze punten van het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode.