Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 januari 2012

Raadsfractie D66 Middelburg: resultaten 2e helft 2011, een verantwoording

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

·         D66 volgde het collegevoorstel met betrekking tot een nieuw theater niet.  Over de plek van het theater hadden we geen bezwaar, die lag vast in een eerder raadsbesluit en was onze derde keus, wél hadden we bezwaar tegen een uitgekleed theater, dat niets extra’s zou bieden ten opzichte van andere theaters in Zeeland. Toen amendementen en moties over die extra’s, de meerwaarde  o.a. van D66 met een ruime meerderheid werden aangenomen stemde wij voor. Op basis hiervan wordt nu naar een definitief ontwerp getekend.

·         Het vraagstuk van een coffeeshop in Middelburg  werd door D66 geagendeerd nu bleek dat coalitiepartijen niet tot overeenstemming bleken te komen over een meest passende plek voor die coffeeshop. Het vraagstuk werd met name door PvdA en de lokale partij gegijzeld.

Die bestuurlijke wanvertoning moest maar eens doorbroken worden, zo vond D66. We dienden een motie in met de bedoeling duidelijkheid hierin te bieden naar initiatiefnemers voor een coffeeshop en ook naar inwoners van wijken waar mogelijk een coffeeshop gevestigd zou kunnen worden. De motie van D66 werd aangenomen waardoor het onderwerp coffeeshop tot de verkiezingen van 2014 van de raadsagenda afgevoerd werd.

·         D66 deed een onorthodox voorstel om een gepland bouwproject  ( verzorgingshuis) nagenoeg in hartje centrum te verplaatsen naar de beroemde bouwput en de vrijgevallen ruimte in hartje centrum bij het winkelaanbod te betrekken. Dat voorstel bleek te geleerd te zijn voor de raad waardoor het probleem bouwput onopgelost blijft

·         Parkeren in Middelburg was een hot issue. Iedereen had daar een mening over. D66 stelde vast dat Middelburg hooguit één dag per jaar een parkeerprobleem heeft en verder dat het parkeerbeleid met name effect heeft op bezoekers en toeristen. Het moet dus heel eenvoudig te begrijpen zijn en overigens klantvriendelijk.  D66 deed via een amendement het voorstel om gewoon alle dagen van 9 tot 9 betaald parkeren van toepassing te laten zijn. De uiteindelijke discussie leidde tot het besluit de zondagen uit te sluiten van betaald parkeren en de tijden te wijzigen naar van 8 tot 8. Ook goed dachten wij, eenvoud gerealiseerd!

·         Geheel in lijn met D66 –visie steunde de fractie het initiatief  om een Walcherse omroep in het leven te roepen en daar financieel aan bij te dragen. In diezelfde D66-lijn kreeg de nieuwe winkeltijdenverordening ( met de mogelijkheid  van zondagopenstelling)  onze steun. Middelburg benut bij de winkeltijdenverordening de toeristenbepaling maximaal. Onze christenbroeders waren er niet blij mee.

·         Een voorstel om een recreatieondernemer aan het Veerse Meer financieel op weg te helpen nu banken dat even niet doen, kon niet op onze steun rekenen en dat was in lijn met een eerder door D66 ingenomen standpunt over overheidssteun aan het Zeeuws Evenementenpodium ( ZEP). De gemeente zou in het voorstel aandeelhouder worden in een kleine warmtekracht-koppeling energiecentrale t.b.v. de voorzieningen in het recreatiegebied en voor ruim een miljoen grond kopen ( en later terug verkopen) Geen overheidstaak, zo vond D66.  

·         D66 steunde alle voorstellen om op Walcheren tot verdere samenwerking te komen, een belangrijk programmapunt uit ons program en dat krijgt steeds meer inhoud. We blijven er op hameren omdat die samenwerking ( wat ons betreft leidend tot één gemeente)tot een kwalitatief beter ambtenaren-apparaat leidt,  lagere lasten met zich meebrengt  voor inwoners en het ontwikkelingspotentieel van Walcheren bestuurlijk veel beter tot haar recht komt. Onder druk van de( economische/demografische  omstandigheden lijkt het alsof dit D66 programmapunt als vanzelf gerealiseerd wordt.

·         Het D66 initiatief om van Middelburg de beste fietsstad van Nederland te maken ( in 2013) krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is dit initiatief omgevormd tot Bike-friendly City en komen er tonnen subsidiegelden vrij uit Europa om in die ambitie van beste fietsstad te investeren.

Mooi resultaat tot nu, en nou die prijs nog……..