Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 maart 2012

De Fonteynekwestie

Schriftelijke vraag RVO art. 41<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

22 maart 2012

De Fonteynekwestie

Geacht college,

Zoals bekend, heeft de Rechtbank Middelburg op 2 februari in 19 zaken uitspraak gedaan over de afwikkeling Fonteyne nadeelcompensatie.

D66 heeft in mei 2010 het college vragen gesteld over de handelwijze in het toepassen van de hardheidsclausule. Ook heeft D66 vragen gesteld over de werkwijze van SAOZ en de handelswijze van de bezwaarschriftencommissie.

De wethouder heeft tijdens de commissie Ruimte een en ander uitgelegd maar er blijven veel vragen onbeantwoord.

·         Hoe luidde de exacte uitspraak van de rechter op 2 februari? Waar kunnen wij deze nalezen?

·         Hoeveel ondernemingen zijn er door de rechtbank behandeld?

·         Hoeveel ondernemingen moeten nog worden behandeld?

·         Hoeveel ondernemingen gaan er in beroep bij de Raad van State?

·         Wat zijn de proceskosten die de gemeente tot nu toe heeft gemaakt?

·         Welke vervolgstappen heeft de rechtbank opgedragen aan het college?

·         In een aantal gevallen wordt de gemeente gesommeerd om opnieuw naar de besluitvorming inzake de uitgekeerde nadeelcompensatie, te kijken. Hoe gaat het college dit doen?

·         Opnieuw SAOZ inschakelen om de eerder door SAOZ vastgestelde criteria te beoordelen is naar onze mening vragen of de slager zijn eigen vlees wil keuren. D66 vindt het dan ook niet meer dan billijk dat er een ander onafhankelijk instituut opnieuw naar de criteria zal kijken om zo tot een objectief oordeel te komen. Is het college dit met D66 eens?

·         Welke maatregelen heeft het college genomen om dit soort kwesties in de toekomst te voorkomen?

 

D66 Vlissingen

Josephine Elliott

Niek Peters