Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 maart 2012

Samenwerkingsvisie Middelburg-Vlissingen

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Aan:

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlissingen

Datum :

22 maart 2012

Onderwerp:

Schriftelijke vragen RVO art 41

 

Geacht College,

 

 

 

 

Nieuwbouw Middelburg

In de Samenwerkingsvisie Middelburg-Vlissingen 2010-2020 staat:

In het Stedennetwerkoverleg hebben Middelburg en Vlissingen aangegeven gezamenlijk zorg te dragen voor de netto woningbouwproductie in het stedelijk gebied op Walcheren.

De Stedennetwerkafspraken leveren een woningbouwproductie voor Walcheren van netto 3.400 woningen. Op basis van huishoudensprognoses en ambities zijn Vlissingen en Middelburg de volgende verdeling van de productie overeengekomen: tot 2020 bouwt Middelburg netto 2.000 woningen; Vlissingen bouwt in dezelfde periode netto 1.400 woningen. Samen bouwen we in ieder geval 3.400 woningen.

 

Deze samenwerkingsvisie is in februari 2010 ondertekend.

·         Kan de wethouder de huidige stand van zaken geven over het aantal nieuwe woningen die in de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd in beide steden?

·         Zijn gemaakte afspraken tussen beide steden nagekomen?

·         Hoeveel van die gerealiseerde woningen zijn verkocht?

·         Hoeveel staan er nog te koop?

·         Wat is de algemene leegstand in beide steden?

·         Is de wethouder op de hoogte van de Middelburgse bouwplannen om in de wijk Essenvelt 300 tot 400 woningen te realiseren.

·         Hoe verhoudt zich dat met gemaakte afspraken?

·         Welke effecten / risico’s verwacht de wethouder hiervan voor het Scheldekwartier

·         Is er vraag naar nog meer nieuwbouwwoningen?

·         Is de wethouder het ermee eens dat bouwen van nieuwe woningen, terwijl er zeer veel woningen, zowel bestaande bouw als nieuwbouw (Mortiere/Scheldekwartier) niet verkocht raken, onverantwoord is?

·         Is de wethouder het ermee eens dat de gemaakte afspraken in de Samenwerkingsvisie wellicht te optimistisch zijn?

·         Zijn er gesprekken met de gemeente Middelburg over het herzien van gemaakte afspraken?

·         Wordt de gemeente Veere betrokken bij het maken van afspraken?

D66 Vlissingen

Josephine Elliott

Niek Peters