Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 januari 2013

De Middelburgse schouwburg een theater in teveel bedrijven

Het Middelburgse theater
Binnenkort weer op de rol: een drama in veel delen en het eind is nog niet in zicht. Nu de gemeenteraad nieuwbouw op het Molenwater in een meerderheidsbesluit heeft afgeblazen, kwam het college met de volgende opties in een raadsvoorstel:
1. Verbouw huidige theater (tenminste 3 miljoen euro volgens eerdere berekeningen)
2. Verkoop van huidige theater aan huidige exploitant (voorwaarden en kosten voor de gemeente?)
3. Sloop huidig theater en nieuwbouw op dezelfde plaats (kosten excl. sloop: 13 miljoen euro)
4. Onderbrengen van de theaterfunctie in de bestaande Music Hall op het ZEP

Onderzoek
Het college wil er weer eens een (zoveelste) onderzoek tegenaan gooien voor 150.000 euro om deze opties te beoordelen. Onderzoeksbureau Toornend & Partners heeft een aantal jaren geleden nog verschillende opties onderzocht, waarbij het Zeeuws Evenementen Platform en een locatie aan de Punt als beste uit de bus kwam. Wij besloten onze D66 achterban en de burgers te raadplegen.

Onze achterban
Het advies van de meeste leden kwam erop neer dat we moesten houden wat we hebben: een theater op een prominente plek in het stadscentrum, maar passend bij de omvang van de stad en de omgeving. Dus de huidige schouwburg met een ‘facelift en enige interne aanpassingen’ weer laten voldoen aan de eisen van de tijd met de focus op energiebesparende maatregelen. We vroegen ook of men een deskundige marktpartij misschien wèl in staat achtte om een theater te realiseren. Geen reële gedachte, vonden D66’ers dat daarvoor in deze tijd wel externe financiers te vinden zouden zijn. Er werd nog wel geopperd dat vorig jaar juni contractueel was vastgelegd met huidige exploitant dat er voldoende parkeergelegenheid moest komen en waar die uitbreiding van parkeerplaatsen dan wel moest komen als het Molenwaterpark ook een feit werd.

Burgerraadpleging
We togen ook de straat op om opties en suggesties aan de burgers voor te leggen. Vooral bij de Drvkkerij bleek hoe betrokken men zich voelde bij het onderwerp, want het leidde tot hele gesprekken. Uiteindelijk hebben 48 mensen hun mening gegeven. Ook hier pleitten de meeste mensen voor verbouw, maar ook een combinatie met ZEP werd niet uitgesloten. ZEP had een impuls nodig en kreeg dan meteen een goede bestemming: dit was een dubbelslag. Vrijwel niemand was voor nieuwbouw. Sommigen merkten op dat er al teveel gesloopt werd in Middelburg en dat was kapitaalvernietiging. De crisis had geleerd om zuiniger te zijn met wat er al was en het milieu niet verder te belasten met afval. Ook vond men de bestaande plek mooi. Het parkeren werd wel als heel zwak punt betiteld. Verkoop aan de deskundige in de markt? Moeilijk te beoordelen, vonden de Middelburgers. Hoe zit dat juridisch? En als een ondernemer failliet gaat? Hoe moeten de afspraken er dan uitzien? Hoe wordt dat ‘afgetimmerd’? Sommigen wilden liever een mooi park dan een gebouw dat geperst werd in een gebied met smalle wegen en een gebrek aan parkeerplaatsen. En hoe zat het met de autoluwe binnenstad? En zoekverkeer in de buurt van het Molenwater? De meeste mensen vonden het geen goed idee om de schouwburg elders op Walcheren neer te zetten. Hoewel: als het op kosten delen neerkwam met buurgemeenten, dan werd het wel anders.

Als gemeenteraad niet kiest voor ver- of nieuwbouw.
Verreweg de meeste mensen wilden besparen en als de plannen niet doorgingen dan koos het grootste deel voor geld naar de spaarpot van de gemeente. De andere opties werden toch al benut naar hun mening. Sommigen wilden meer geld voor handhaving en toezicht omdat ze bang waren voor ongeregeldheden als mensen geen geld meer hadden en hun boosheid misschien gingen afreageren op publieke gebouwen en/of particulier bezit. Meer milieubewuste mensen wilden meer geld voor onderhoud van groen, paden en wegen.