Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2013

Motie gemeenteraadsleden Vlissingen vreemd aan de orde van de dag

De Raad van de gemeente Vlissingen, in vergadering bijeen op 24 januari 2013;
Overwegende dat:
‐ de combinatie van de ( voorgenomen ) besluiten over de verhuizing van het OM, de sluiting van Torentijd en de verplaatsing van de leiding van de politie het volwaardig functioneren van de Zeeuwse
samenleving ondermijnt, zowel ten aanzien van de toegang tot Zeeuwse rechtspleging door lokale magistraten en hun ondersteuning, als voor de ( hoogwaardige ) werkgelegenheid binnen de Zeeuwse samenleving;
‐ dit het Zeeuwse vestigingsklimaat en daarmee de Zeeuwse economie en werkgelegenheid bedreigt;
‐ Zeeland de effecten van krimp ervaart;
‐ op basis van geldend overheidsbeleid reorganisaties van de rijksoverheid zo veel mogelijk dienen bij te dragen aan versterking van de economische structuur en werkgelegenheid in krimpgebieden;
‐ de economie in Noord – Brabant vorig jaar het hards groeide van alle Nederlandse provincies ( CBS );
‐ de afstand Vlissingen – Breda 100 kilometer is (te vergelijken met Den Haag – Arnhem )
Van mening dat:
‐ de consequente verplaatsing van werkgelegenheid vanuit Zeeland naar Noord – Brabant hierdoor onbegrijpelijk is en het tegenovergestelde logischer zou zijn;
‐ de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten voor Zeeland zeer ingrijpend zijn;
‐ aan de ‘tekentafel’ in Den – Haag onvoldoende besef bestaat van de afstand naar Breda;
‐ steden in Zeeland aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn voor medewerkers van rijksdiensten ( leef‐ en woonklimaat );
Roept de minister van Rijksdiensten en Wonen op om:
1 bij besluiten over de toekomst van rijksdiensten oog te hebben voor de lokale en regionale effecten;
2 serieus te kijken naar de voordelen van het behouden of plaatsen van (delen van ) rijksdiensten in Zeeland;
3 Zeeland sterk te houden;
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA fractie Vlissingen POV fractie D66 fractie Jan Koopman Tobias Meijers Josephine Elliott‐Hilverdink PSR fractie GL fractie CDA fractie
Lou Waterman Alex Soplantila Rijnco‐Jan Suurmond CU fractie SP fractie Coen van Dalen Trix de Roos‐Consemulder