Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 februari 2014

Congres

Vandaag ga ik met Heidie Menheere, voorzitter D66 Walcheren, en Josephine Elliot, lijsttrekker voor D66 in Vlissingen, naar de landelijke campagneaftrap voor de gemeenteraadverkiezingen. Deze keer vindt het voorjaarscongres van D66 plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Wat een prachtige stad is Amsterdam toch! Zelfs als de halve stad is opengebroken voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Eenmaal binnen worden we welkom geheten door de nummer drie van onze Veerse Lijst: Gerhard Brunsveld. Hij werkt op het landelijk bureau van D66 en is onder andere verantwoordelijk voor een goed verloop van deze dag. De afgelopen week was behoorlijk druk, want in verkiezingstijd wil je je gezicht toch zo veel mogelijk laten zien. En het werk gaat natuurlijk ook gewoon door, zoals de gezamenlijke commissievergadering afgelopen dinsdag, over de decentralisaties, met Middelburg en Vlissingen. Vanaf 2015 gaan de gemeenten veel taken in het sociale domein overnemen van andere overheden. Op Walcheren doen we dat met de drie gemeenten samen onder de sprekende titel ‘Walcheren voor elkaar’. Dat betekent weer een gemeenschappelijke regeling erbij.

De afgelopen jaren zijn we steeds meer samen met andere gemeenten gaan regelen omdat we te klein zijn om sommige problemen zelf op te lossen. Dit is echter een schijnzelfstandigheid: het gaat ten koste van de democratie omdat het bestuur van die gemeenschappelijke regelingen buiten het zicht van de gemeenteraad plaatsvindt. De macht verschuift steeds verder van de lokale democratie naar de bovenlokale bureaucratie. (A. Pechtold, congrestoespraak)

Wat ons betreft, gaan we de komende jaren dan ook goed nadenken over samenwerken op Walcheren. Het zal duidelijk zijn dat we het bestuurlijk samenvoegen van de drie gemeenten op Walcheren tot één gemeente niet langer meer buiten beschouwing kunnen laten, als we de democratie serieus willen nemen.

Marion van Stiphout

7 februari 2014