Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

Zeeland in trek bij D66 Tweede Kamerleden

Op zaterdag 22 februari kwam het D66 Kamerlid Kees Verhoeven naar Terneuzen en Middelburg om te spreken over het versterken van de binnensteden. Drie dagen later deed de D66 Campagnebus de provincie Zeeland aan met een enthousiast campagneteam en de Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Vera Bergkamp. Paul van Meenen is de portefeuillehouder Onderwijs en Wetenschap en Vera Bergkamp voert het woord voor Zorg (care), Welzijn en Cultuur.

Eerst werd een bezoek gebracht aan het Technum in Vlissingen, het techniekcentrum van ROC Scalda. ROC Scalda is twee jaar geleden ontstaan uit een fusie van ROC Zeeland en ROC Westerschelde. Het Technum is door ROC Zeeland opgezet en herbergt technisch onderwijs. HZ, twee VMBO-opleidingen en de bedrijfsschool van De Schelde maken ook gebruik van de faciliteiten van het Technum.

 Nadat de nieuwbouw in 2006 gereed was, steeg het aantal leerlingen met 15%. Nu stabiliseert het leerlingenaantal. Ondanks de vele inspanningen blijft het moeilijk om meisjes enthousiast te maken voor techniek. Voor de maritieme opleidingen is het beter gesteld met de interesse van meisjes.

 Het technisch onderwijs in Terneuzen komt onder druk te staan. Het is namelijk erg moeilijk om leerlingen van boven de Westerschelde naar Terneuzen te krijgen om daar een opleiding (bijvoorbeeld procestechniek) te gaan volgen. Leerlingen uit Zeeuws-Vlaanderen zijn daarentegen sneller bereid een opleiding te volgen in Vlissingen.

 Na deze inleiding splisten de Kamerleden zich. Paul van Meenen kreeg een rondleiding door het Technum en Vera Bergkamp bezocht Porthos in Middelburg, het Loket voor Welzijn, Zorg en Opgroeien.

 De cliënten van Porthos zijn divers en met de transities van het sociaal domein in het vooruitzicht zal de diversiteit toenemen. Eén van de voordelen is dat Porthos alles onder één dak aanbiedt waarmee men voorbereid is op de decentralisaties.

 Men vreest niet zozeer dat de politiek de rol van de professionals gaat overnemen. Wel is er bezordheid over de politiek die alles inzichtelijk wil maken door veel bureaucratische regeltjes te bedenken. Dat komt de dienstverlening niet ten goede. Men moet niet alles willen vastleggen en meer uitgaan van de eigen kracht van mensen. Cliënten zijn vaak in staat om zelf dingen te organiseren al dan niet met de hulp van vrijwilligers. Dan moet men hiervoor wel de ruimte krijgen.

 Het uitwisselen van informatie wordt beperkt door regelegeving  omtrent de privacy. Dit kan ook ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Om de privacy te borgen is het van belang dat men transparant is naar de cliënt en duidelijk aangeeft wat er wel en niet met de gegevens gebeurt. Ook kan men door toestemming te vragen aan de cliënt veel problemen omtrent privacy wegnemen.

 De drie gemeenten op Walcheren hebben ieder een eigen armoedebeleid. Dit is bijzonder verwarrend. En zo zijn er nog een aantal verschillen op verschillende beleidsterreinen. Uniformiteit is gewenst.

 Paul van Meenen sloot zijn bezoek aan Zeeland af met een levendig politiek café met de lijsttrekker van D66 Middelburg, Rob van Eijkelenburg, in Café Brooklyn op de Markt van Middelburg.

 Op 5 maart kan Zeeland opnieuw een D66 Kamerlid verwelkomen. Gerard Schouw komt dan naar Middelburg en Veere.