Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 maart 2014

D66 Middelburg draagt College van B&W oplossing aan voor bouwput Zuidsingel

D66 draagt College van B&W oplossing aan voor bouwput Zuidsingel

De fractie van D66 zag dat Woongoed Middelburg ( corporatie) verzaakt om een door hen gepland appartementencomplex in de wijk Mortiere daadwerkelijk te gaan bouwen. D66 vraagt het College van B&W of het juist is dat Woongoed meende dat er voor deze appartementen een vraag was/een markt gezien werd.

Als dat zo is, zo meent D66 dan zou de gemeente particuliere investeerders bijelkaar kunnen brengen om dit complex, of een deel ervan, op de bouwput aan de Zuidsingel te gaan realiseren. Deze put is van bouwbedrijf Heijmans en  moet gekocht worden, de grond ernaast is van de gemeente. D66 zag dat de gemeente eerder Heijmans veel geld bood om een bouwplan te gaan realiseren op de put. Ook Heijmans echter verzaakte. Door óf bij te dragen aan verwerving van de put, óf de grond tegen sociale huur-prijzen aan te bieden kan de gemeente dit project los gaan trekken. De idee om de put met zand af te vullen zou de prullenbak in moeten, zo vindt D66. In de reacties van inwoners op het tijdelijk mailadres van D66 over verspillingen werd in December meerdere malen aangegeven dat  het met zand vullen van de put, verspilling is van overheidsgeld.

D66 heeft vanaf het begin fel geageerd tegen het bouwplan van Woongoed in de Mortiere. Het staat haaks op de opzet van deze wijk en spoort ook op geen enkele wijze met hetgeen nieuwe bewoners van de Mortiere is voorgehouden bij de aankoop van hun grond en huis daar ( in de hele wijk mooi wonen in het groen en ruime kavels) Met name CDA, VVD en PvdA ( collegepartijen) vonden echter dat zo’n wooncomplex, tegen alle afspraken in, best in de wijk Mortiere kon.

D66 verwacht voor 1 april as. antwoord op haar vragen.

1 maart 2014-

 Rob van Eijkelenburg