Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 februari 2015

Vragen D66 Vlissingen m.b.t. gevaar door deplorabele staat van onderhoud panden in de (binnen)stad

Naar aanleiding van een incident in december, waarbij een bovenraam uit een zwaar verwaarloosd pand aan de Walstraat 21 naar beneden waaide en ternauwernood een passant miste, heeft de fractie van D66 Vlissingen vragen gesteld aan het college.

Dergelijke panden zijn voor omwonenden dan wel gebruikers van aangrenzende panden een grote bron van overlast, schade en zorg. Daarnaast zijn de panden vaak een gevaar voor de omgeving door loszittende en afglijdende dakpannen, brandgevaar etc. Als de eigenaars niet bereikbaar zijn of geen actie willen ondernemen, klopt men bij de gemeente aan voor hulp. Vaak is het onduidelijk wat de gemeente in deze gevallen kan betekenen en wordt er niet goed teruggekoppeld aan de beklagers welke acties er ondernomen zijn. Dit resulteert in het gevoel dat men zich onvoldoende gehoord en gesteund voelt door de gemeente.

D66 vraagt het college duidelijkheid te geven over wat het protocol bij de gemeente in deze gevallen is, wat de bevoegdheden van de gemeente zijn om op te treden en waar de grenzen van deze bevoegdheden liggen. Tevens hoe dit gecommuniceerd en teruggekoppeld wordt aan de burgers en wat de gemeente aan hulp of steun kan bieden indien direct ingrijpen bv. wettelijk niet mogelijk is.