Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 februari 2015

Persbericht: D66 en SP in Middelburg willen rapport VRZ openbaar

De raadsfracties van SP en D66 willen dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsdregio Zeeland het rapport vrijgeeft dat 2 bemiddelaars opstelden over de kostenverdeling van de Veiligheidsregio over de gemeenten in Zeeland.

Mede op basis van dit rapport van de bemiddelaars Bandell en Marijnen besloot afgelopen december de burgemeester en raad ( in meerderheid) in Middelburg akkoord te gaan met een extra last van ruim 1 miljoen euro voor de Veiligheidsregio. “1 miljoen extra zonder méér veiligheid”, aldus beide fracties ,is moeilijk uit te leggen aan inwoners die het indirect betalen, en al helemaal als je dan strafrechtelijk vervolgd wordt als volksvertegenwoordiger.
Hun motie voor openbaarmaking van het rapport werd in de Raad verworpen

De kostenverdeling voor de VRZ is lang discussiepunt geweest. Middelburg en Vlissingen hadden samen een efficiënte en betaalbare brandweerzorg. Die moest opgaan in de Veiligheidsregio. De vorige burgemeester en Raad waren consequent tegen die extra kosten. Blijkbaar zijn de kaartjes verhangen, betalen we meer en neemt onze invloed op de brandweerzorg af, aldus D66 en SP in Middelburg.

Het bedoelde rapport gaat over Zeeland als risicogebied, de wijze waarop burgemeesters daar tegenaan kijken, het ( gebrek aan) samenwerking en over de kostenverdeling.
Met het verzoek aan het algemeen bestuur van de VRZ ( met identiek verzoek aan Gedeputeerde Staten) willen de fracties bereiken dat het rapport van de bemiddelaars op de website van de gemeente geplaatst wordt.

———————————————————————————————————————-
Noot voor redactie:
Nadere informatie kan worden verstrekt Rob van Eijkelenburg, fractievoorzitter D66 ( 06 10887963) of Jeroen van Deijen, fractievoorzitter SP ( 06 30962949)
Bijlage: verzoek aan VRZ