Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2015

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg maart 2015

In onze binnenstad komt voor de winkels een mogelijkheid tot plaatsing van een ( kleine) zitgelegenheid voor klanten. Althans, voor winkeliers die ervoor kiezen en de ruimte voor de winkel niet bestemmen als extra uitstalgelegenheid. Dit besloot de gemeenteraad deze maand met volle instemming van D66. Hoe meer levendigheid hoe beter, dat maakt onze (binnen)stad nog aantrekkelijker. Wij zien het niet als concurrentie voor de horeca, niettemin, we evalueren wel aan het eind van dit zomerseizoen.

Burgerinitiatief zwembad Arnemuiden
In Arnemuiden is een zogenaamd burgerinitiatief genomen om het zwembad daar open te houden met vrijwilligers. Het is een buitenbad met installaties die nagenoeg afgeschreven zijn. Iets verderop, bij Camping de Witte Raaf, wordt gebouwd aan een overdekt zwemparadijs. D66 vond en vindt dat het openluchtbad moet sluiten als de Witte Raaf haar voorziening opent. Nu dat langer duurt dan voorzien heeft onze fractie afspraken gemaakt over de geldstroom naar het openluchtbad. Uiterlijk eind zomerseizoen 2016 sluit het bad en er worden geen investeringen meer gedaan vanaf nu. Dit was het wijzigingsvoorstel van D66 op het voorstel van het College van B&W. Dit werd raad breed gesteund en kan in de knip.

Burgerinitiatief Molenwaterpark
Het burgerinitiatief “herinrichting van het Molenwaterpark bij de Schouwburg” stond ook op de agenda. D66 nam jaren geleden al het initiatief voor dit beleid. Het was ook voor ons een uitdagend voorstel maar werd niet geheel duidelijk gepresenteerd door het College van B&W, burgerinitiatief heette opeens “overheidsparticipatie”. Afwijkend van het door de Raad vastgestelde beleid, zou een vereniging (Stadspark Molenwater) een landschapsarchitect selecteren, iedereen vanaf 10 jaar in Middelburg raadplegen over dit park ( á raison van € 150.000) en tijd en kosten van uitvoering bewaken. Aan het eind van het traject, het definitief ontwerp, mocht de gemeenteraad alleen maar ja zeggen. Het College van B&W meldde niets te kunnen zeggen over het “organiserend vermogen en draagvlak van de vereniging”, zo stond in het raadsvoorstel. Onze fractie had hier ernstige bedenkingen bij en nog meer vragen. Die werden in de voorbereiding niet beantwoord. Nou is het gebied Molenwater niet zonder historie…. Aan de oostkant een schouwburg, aan de westkant een bouwput, 2 schandplekken van het gemeentebestuur. En om nu juist daar een experiment te beginnen… Bovendien zou de raad toestemming geven voor uitvoering van beleid dat er niet is, overheidsparticipatie, en waar het College ook geen bedragen bij noemde in het raadsvoorstel. Ook zou de officiële inspraakprocedure voor inwoners/bedrijven/belangenverenigingen in het voorstel van het College uitgeschakeld worden. Een aangenomen amendement van D66 voorkwam dat gelukkig. Tot slot had D66 wél een beeld van het “draagvlak en organiserend vermogen” opgedaan over de Vereniging Stadspark Molenwater en dat vonden wij niet positief. Kortom, zo was onze conclusie, er zijn veel mogelijkheden om je eigen problemen te organiseren, en dit was er één van… Er is geprobeerd om in bewust gekozen felle bewoordingen dit slecht doordachte voorstel van het College van de agenda te halen of te amenderen. Echter, de volksvertegenwoordigers van andere partijen vonden het wel goed. Tegelijk echter gaven deze partijen zoveel beperkingen mee door amendementen bij de deze “overheidsparticipatie”, dat de Vereniging Stadspark Molenwater niet snel ja zal zeggen tegen de uitvoering ervan… “Een soap dus, waarvoor je niet naar het theater hoeft te gaan” aldus Rob. D66 keurde het Collegevoorstel af.
Anje had, overigens op basis van een gedeelde visie, motieven om wel voor het collegevoorstel te stemmen. Benieuwd naar haar insteek? Bel 06-29008866. De VVD zag een ingediend amendement ook niet aangenomen en stemde tegen het collegevoorstel.

Foto Park Molenwater, met dank aan Lex de Meester, PZC 16 maart 2015

Meerjaren begroting
In maart werd ook een gezamenlijke motie van D66 en de christelijke partijen om de meerjarige begroting van de gemeente onmiddellijk op orde te brengen, door een grote meerderheid in de Raad aangenomen. Het College wilde noodzakelijke bezuinigingen voor zich uitschuiven. D66 vond dat de zure appel snel gegeten moest worden zodat inwoners op hun gemeente kunnen blijven rekenen.

Uw input gevraagd m.b.t. vestiging van Decathlon
In april staat op de agenda van de gemeenteraad de mogelijke vestiging van Decathlon in Middelburg, naast Mini-Mundi, waar nu het klimavontuur gevestigd is. Decathlon is een grote Franse sportzaak met faciliteiten om, voordat je er zaken koopt, deze eerst uit te proberen. De ondernemersverenigingen zijn tegen de vestiging, het College van B&W vóór. En D66? We gaan de argumenten wegen en hopen dat we ook meningen gaan krijgen van mede D66-ers. Mail onze fractiesecretaris (fritsbroos@hotmail.com) met jouw mening en we nemen hem graag mee tijdens het fractieberaad. Het raadsvoorstel hierover vind je op de site van Middelburg via deze link: http://middelburg.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1176414/type=pdf/15-54_Raadsvoorstel_vaststellen_bestemmingsplan_Zeeuws_Evenementen_Podium__ZEP_.pdf

HUIDIGE FRACTIE
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
• Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs
Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
• Anje Bareman, ondersteund door Leo Hannewijk
Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
• Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik:
Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en org