Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 april 2015

Energieneutraal wonen in Middelburg: luxe of noodzaak?

De fracties van D66, ChristenUnie en GroenLinks van de gemeenteraad van Middelburg
organiseren op vrijdagmiddag 17 april een politiek café over het thema “Energieneutraal
wonen in Middelburg: luxe of noodzaak?” Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in het
theater van scholengemeenschap Nehalennia aan de Kruisweg 2 te Middelburg tussen
15.30 tot 17.30 uur (zaal open om 15.00 uur). Het programma is bedoeld voor iedereen die
belang stelt in energieneutraal wonen. Sjef Staps, projectleider Duurzame Ontwikkeling en
Leen van Dijke van Bouwend Nederland beschrijven de urgentie, de obstakels en de
oplossingen.
Op de volgende vragen krijgt u op deze middag een antwoord: Hoe groot is de druk om
energieneutraal te wonen? Is het een luxe die Middelburg kan realiseren in de nieuw te
bouwen wijken? Of is het een noodzaak en moet die snel toegepast worden op bestaande
woningen? Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente Middelburg? Wat kunnen
burgers zelf doen? Wat zijn de mogelijkheden van bouwbedrijven?
Deelname aan de bijeenkomst is gratis, aanmelden is handig i.v.m. zaalruimte.
Wie zich op de inhoud wil voorbereiden kan terecht op www.louisbolk.org
http://www.overdecrisisnietsdangoeds.nl en www.stroomversnelling.net . Het programma
staat op walcheren.d66.nl; middelburg.christenunie.nl; middelburg.groenlinks.nl
Aanmelding en informatie: Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, tel. 06-20617590
Programma:
15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.30 Opening en welkom door Rob van Eijkelenburg
15.35 Interview over het Middelburgs duurzaam bouwenbeleid met wethouder en
ambtenaar door Hans Krabbendam
15.45 Presentatie Sjef Staps gevolgd door discussie met het publiek
16.20 Presentatie Leen van Dijke gevolgd door discussie met het publiek
16.55 Stellingen
17.15 Slotinterview en conclusies
17.30 Sluiting en borrel