Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2015

Open brief aan het CDA van de D66 Middelburg fractie

CDA: toon je (weer) betrouwbaar!

Middelburg, 30 oktober 2015

Geachte Heer Kant, beste Wim,

In de PZC van 26 oktober lazen wij een verslag over uw visie op de komende bezuinigingen in Middelburg, een mooi verhaal voor onze inwoners. U beticht het huidige College van B&W ( waarin uw partij met PvdA al meer dan 20 jaar deel van uitmaken) van ondoordacht beleid. Die conclusie siert u en wij zijn het met u eens: zelfs met een 5e wethouder erbij slaagt het College er niet in verstandig en begrijpelijk (bezuinings)beleid te presenteren. Die volstrekt overbodige 5e wethouder kost trouwens € 125.000, ieder jaar. Dat is evenveel als nu voorgesteld wordt aan bezuiniging in 2017 op zwemverenigingen, sportverenigingen, kinderboederij, Vleeshal, CBK en Lange Jan Awards samen! Zullen we alleen dan die 5e wethouder maar wegbezuinigen, doet u mee met ons voorstel daarover?

Ondoordachte bezuiniging wilden wij als gemeenteraad voorkomen en we gaven samen het College opdracht in 2014 al om nieuw subsidiebeleid aan ons voor te stellen. Tot nu verzaakt dit College. Zullen we ze samen nu eens flink achter de broek gaan zitten? Doet u mee? Het College geven we nog een paar maanden daarvoor, de grote bezuinigingen vinden immers pas vanaf 2017 plaats. Het is dus geen drama als we het daar eens goed over hebben in de gemeenteraad en de Middelburgse gesubsidieerde verenigingen en stichtingen een verstandig, begrijpelijk verhaal kunnen presenteren, waarbij gerekend is met de gevolgen van die kortingen, zoals u terecht stelt. Doet U mee?

Wat D66 wel jammer vindt in uw verhaal is dat u niet vertelt dat het allemaal nog veel erger wordt. We moeten nu alleen de financiële rommel opruimen van de manier waarop CDA en PvdA, de regenten zoals onze collega’s van de SP het noemde, de Middelburgse nering naar de tering hielpen. Maar net als wij weet u dat de Groningse grond trilt en de aardgasbaten, waarop de afgelopen 40 jaar ons sociaal zekerheidsstelsel en subsidiehuis zijn gebouwd, met meer dan 50% afnemen, concreet: met meer dan 6 miljard per jaar. Het huidige kabinet gaat dat bedrag bezuinigen en ( opnieuw) gaan gemeenten daarvoor een rekening betalen. Ook Middelburg zal een aantal miljoenen minder krijgen uit Den Haag. Daar is, zoals u weet, in onze begroting géén rekening mee gehouden, het gaat echter wél gebeuren. Kom op meneer Kant, vertel inwoners het hele verhaal en speel geen zachte heelmeester.

Tot slot meneer Kant, D66 en CDA willen dat besluiten van de gemeenteraad ook besluiten zijn die gewoon uitgevoerd worden. Dat is nu niet zo, we staan onder financieel toezicht als gemeente. Om daar van af te komen dienden we samen in maart dit jaar een motie in en die werd aangenomen. Het College voert die motie nu uit in de begroting: Vanaf 2016 kan de gemeenteraad weer serieus genomen worden door inwoners. En wat doet U? u gaat draaien! Uw collega’s van de PvdA kunnen u ( zie schouwburgdossier)vertellen wat dat kost!!

Kom op meneer Kant, kom op CDA, geen knikkende knieën als je een gemeente wilt die haar financiële verplichtingen naar inwoners ten allen tijde na kan komen, een gemeente Middelburg waar je als inwoner goed geholpen wordt en die je als inwoner geen nee verkoopt omdat het budget net op is.

Kortom: D66 ziet uit naar ( weer ) een betrouwbaar CDA! Graag helpt D66 daarbij!

Groet en tot binnenkort

Rob van Eijkelenburg
D66