Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2016

Dierenwelzijnsnota Vlissingen uniek voor Zeeland

Al lange tijd zet D66 Vlissingen zich in voor verbetering van het dierenwelzijn. Op donderdag 28 januari tijdens de besluitenraad hebben we een mooi succes behaald en een grote stap gezet. De gemeente Vlissingen zal hierdoor meer aandacht hebben voor verbetering van de leefomstandigheden en het welzijn van alle dieren in de gemeente. Hiermee is Vlissingen uniek in Zeeland.

Er is lang gewerkt aan de totstandkoming van de Dierenwelzijnsnota. Al in het vroege voorjaar van 2013 kwamen leden van D66, GroenLinks, SP en CU bijeen om een aantal misstanden rondom het welzijn van dieren aan de kaak te stellen. Voorstellen van verschillende dierenorganisaties en van de dierenbescherming werden besproken, aangepast aan de Vlissingse situatie en opgeschreven als beleidsuitgangspunten waar de gemeente zich aan zou moeten houden.

Drie jaar in voorbereiding

kaft dierenwelzijnsnotaEr is veel gebeurd in drie jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en het feit dat twee van de initiatiefnemers waren toegetreden tot het college; D66 en de SP. De aanvraag van een artikel 12-status waardoor de nota op onderdelen moest worden herzien. Er zou namelijk geen extra geld beschikbaar worden gesteld en alle beleidsuitgangspunten moesten binnen het beschikbare budget blijven. In het laatste overleg met de wethouder kwam de mogelijkheid tot handhaving aan de orde. Hij was het eens met de indieners dat met het aannemen van de dierenwelzijnsnota een duidelijk signaal uit zou gaan. De initiatiefnemers hadden begin 2015 nog niet voldoende steun in de raad en dat jaar was ook voor de fractie van D66 in Vlissingen een drukke en roerige tijd

Toen de Dierenwelzijnsnota in oktober in de adviesraad werd behandeld, kwam de dierenbescherming nogmaals inspreken. Ook een aantal fracties die tot de mede-indieners mochten worden gerekend toonden zich, vreemd genoeg, ineens redelijk kritisch. Om deze laatste loodjes goed te kunnen verwerken en vanwege de hoge vergaderdruk van de gemeenteraad werd besloten de nota in januari te behandelen. Het kerstreces is toen benut om de laatste twijfelaar, het CDA, te laten toetreden tot het kamp van de mede-indieners. Alleen coalitiegenoot PSR kon er niet mee instemmen.

Eindelijk na drie jaar zijn de beleidsuitgangspunten en de nota overgenomen door de gemeenteraad. Daar mogen we best wel een beetje trots op zijn!