Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 april 2016

Middelburg – Raadsrelaas januari 2016

Voor het geval dat wij elkaar nog niet hebben getroffen, ook vanaf deze plaats wensen wij u alle goeds in goede gezondheid voor 2016! Het jaar met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zou Hillary het redden of gaat Donald het doen, of staan we voor verrassingen, we weten het op 8 november. We zitten ook een jaar voor de 2e kamer verkiezingen op 15 maart 2017 en dan op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen waarbij wij hoge ogen hopen te gooien met D66. Wij werken er ook in Middelburg hard aan om dat te realiseren, hopelijk met uw actieve steun.
Verruimde horeca openingstijden onder voorwaarden
De fractie van D66 begon het nieuwe jaar goed: ons initiatief om de horecaondernemers wat meer gelegenheid te geven om te ondernemen werd gesteund in de gemeenteraad. We constateerden dat deze ondernemers op het gebied van handhaving en openbare orde goed en tijdig samenwerkten met politie en gemeente. Over het algemeen, zo zegt de politie, geeft het uitgaansleven in Middelburg een rustig beeld, en dat al lange tijd. Met ons initiatief wordt bereikt dat bij wijze van proef ondernemers die dit wensen, gelegenheid krijgen om hun gasten die om 02.00 uur al binnen zijn, tot 03.00 uur te laten vertrekken. Er komen na 02.00 uur geen nieuwe klanten binnen. Deze proef geldt voor 6 maanden en wordt gemonitord door politie en gemeente. De evaluatie vindt ook plaats met hen, en uiteraard de ondernemers zelf. D66 kwam o.a. met dit initiatief mede omdat de stad dit jaar verrijkt wordt met honderden HBO studenten van de Delta Academy, onderdeel van de Hogeschool Zeeland. Aan de westkant van het station (het braakliggend terrein richting Schroebrug) is nieuwe huisvesting voor deze studenten gepland. Een andere reden voor ons initiatief m.b.t. het later open zijn van cafés is dat er bijna sprake is van een monopolypositie in de stad. En daar wordt D66 niet blij van… Groen Links in de gemeenteraad en ook het CDA steunden ons initiatief en dienden de motie mee in.

Afval recycling

Valt het u ook op hoeveel plastic we gebruiken en weggooien? Nu het apart ingezameld kan worden merken veel mensen dat dit wel erg veel is. Daar moet aan twee kanten aan gewerkt worden. Minder verpakking in plastic (Tweede Kamer werk), betere/makkelijkere inzameling (Middelburgs werk). Over dit laatste ging een raadsvoorstel, het afvalbeleidsplan van de gemeente. Doelstelling is om het restafval fors te beperken door zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en dat ook makkelijker te maken. Goed plan, vonden wij,
Een andere reden voor ons initiatief m.b.t. het later open zijn van cafés is dat er bijna sprake is van een monopolypositie in de stad. En daar wordt D66 niet blij van… maar kostte wel wat meer dan de begroting toestaat. In de Middelburgse situatie is het zo dat in zo’n geval de provincie het besluit kan terugdraaien. Dat vonden wij onwenselijk, inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun gemeenteraad. Dus wilden we de uitvoering van het afvalbeleidsplan naar (de begroting van) 2017 tillen. Dat deden we via een amendement. De discussie daarover leidde tot de conclusie dat de uitvoering pas plaatsvindt als de provincie de begroting van Middelburg goedkeurt (en dat is nog niet het geval). Dus wordt wél de voorbereiding (communicatie en voorlichting) gestart, maar nog niet de uitvoering (extra containers kopen en plaatsen). Iedereen blij .
Bomen loskade En dan hadden we nog de bomen op de Loskade. De gemeente wil die kappen omdat door wortelopdruk de bestrating schots en scheef komt te liggen met val-en-struikelrisico voor bewoners en passanten. De gemeenteraad moest werken met twee rapporten hierover, één van de gemeente zelf en één van de Tuin van Zeeland, een erkende vrijwilligersorganisatie op Walcheren. Deze laatste organisatie bood een oplossing voor het primaire probleem, de wortelopdruk. De gemeente zocht het hogerop in de boom: kappen dus. Qua kosten verschilden de varianten niet veel. De opstelling van de beide begrotingen verschilden wel. “We moeten hier appels en peren vergelijken en dat pruimen we niet”zo meldde onze fractie voorzitter. Omdat de huidige bomen, abelen, nog tenminste een generatie mee gaan én omdat het hier een beeldbepalend stadsgezicht betreft, koos onze fractie voor het aanpakken van de worteldruk. Met ons trouwens alle oppositiepartijen in de Raad. En raar maar waar, alle coalitiepartijen kozen voor kappen. We probeerden het beeldbepalende element nog te redden door steun te vragen voor herplanting van bomen van gelijke omvang en hoogte via de bomenbank in Nederland, maar ook dat vond de coalitie te geleerd. Dus de komende jaren op de Loskade vooral een aanblik van stenen en beton, met wat ietwat iele boompjes. Jammer en dom.

Verkeers-en-Vervoersplan

In Maart behandelt de gemeenteraad het Verkeers-en-Vervoersplan van de gemeente. Hierbij willen we een irritatie voor inwoners en toeristen wegnemen en wel de max. snelheid, 50 kpu op de Schroeweg en Laan der Verenigde Naties, twee toegang- en ontsluitingswegen van de stad.
Die twee wegen hebben gemeen dat de waarneming over veiligheid en snelheid van de gebruikers niet klopt met die maximum snelheid. Met nogal wat bekeuringen als gevolg. Beide wegen hebben vrij liggende
Omdat de huidige bomen, abelen, nog tenminste een generatie mee gaan én omdat het hier een beeldbepalend stadsgezicht betreft, koos onze fractie voor het aanpakken van de worteldruk.
3
fietspaden op zeer ruime afstand van de weg en er is weinig bebouwing langs. Raadslid Ad van de Kreeke gaat met een amendement de boer op om die irritatiebron op te ruimen. Kom je thuis van vakantie, netjes gereden en vind je een bekeuring van de Schroeweg in Middelburg, terwijl je echt niet de idee had daar te hard gereden te hebben, met de caravan achter je auto. Welkom in Middelburg! Wij realiseren het ons dat hier ook een milieuargument speelt, dit is bij onze afwegingen wel meegenomen alvorens dit standpunt in te nemen.
Garantstelling Gemeente voor Delta Nutsbedrijven
Ook in het voorjaar zal er een Collegevoorstel komen om als gemeente garant te gaan staan voor leningen die Delta Nutsbedrijven wil aangaan (200 miljoen). Delta kan daarmee de verlieslatende energieproductie overeind houden. De gemeente zelf komt al bijna om in de eigen schulden, het wordt zoiets als de lamme helpt de blinde… We zullen heel kritisch naar dat raadsvoorstel kijken en horen ook graag de mening hierover van Middelburgse democraten! Zodra er concrete informatie is zullen we een extra nieuwsbrief maken. Ook onze provinciale Statenfractie krijgt zo’n voorstel voor garantstelling, we trekken hierbij als aandeelhouders samen op.
“7 vragen aan Middelburgs D66 lid… Wouter Versluijs”
Wie ben je? Ik ben Wouter Versluijs, geboren en getogen Zeeuw, hoewel ik het bourgondische leven heb opgezocht door een tijdlang in Tilburg en Dijon te wonen. Sinds een aantal jaren woon ik weer in Middelburg, heerlijk om op fietsafstand van de zee te wonen. In het dagelijks leven ben in een nieuwsgierig persoon die elk probleem van alle mogelijke invalshoeken bekijkt en afweegt. In de politiek gebruik ik mijn nieuwsgierigheid om creatief en efficiënt D66 doelstellingen in de gemeente Middelburg te verwezenlijken.
Wanneer en waarom werd je lid van D66?
In september 2013 ben ik lid geworden van de D66. Jaren voordat ik lid werd bij D66 ben ik lid geweest van de Piratenpartij omdat het de enige politieke partij was die een halt toeriep aan het opsnoepen van onze verworven burgerrechten in de strijd tegen terrorisme. In die eerste jaren na 9/11 verdedigde ik steevast de volgende visie: ‘Diegene die zijn vrijheid opgeeft omwille van veiligheid, verdient vrijheid noch veiligheid en krijgt geen van beide’. Al snel kwam ik erachter dat de Piratenpartij niet de benodigde slagkracht had om beleidsveranderingen te realiseren en ben ik lid geworden van de D66. Dat was een verademing. Ik ben meteen als campagne coördinator in de Middelburgse gemeenteraadsverkiezingen aan de slag gegaan en tegenwoordig ben ik actief als fractieondersteuner voor het Algemeen Bestuur.
We zullen heel kritisch naar dat raadsvoorstel kijken en horen ook graag de mening hierover van Middelburgse democraten!
“Een niet gereflecteerd leven is het niet waard geleefd te worden.”
4
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven sport ik graag. Zo ren ik regelmatig met mijn vader langs de Zeeuwse kust, over het strand en de duinen door. Sporten doe ik ook in mijn hoedanigheid als leraar, waar ik in de pauze regelmatig met mijn leerlingen een potje voetbal. Daarnaast geef ik de vakken geschiedenis en aardrijkskunde aan examenkandidaten VMBO en havo.
Wat zijn jouw idealen en levensmotto?
Iets kunnen betekenen voor de mensen om mij heen.
Wat spreekt je aan van Zeeland in het algemeen en Middelburg in het bijzonder?
Zeeland spreekt me aan omdat wij onderdeel zijn van een rijke historie, zo vind ik het mooi dat Zeeland haar naam heeft gegeven aan de natie ‘Nieuw Zeeland’. Nog mooier vind ik de inventiviteit die onze voorvaderen ten dag hebben gelegd in de strijd tegen de zee. Zo las ik laatst dat Zierikzee al begin 13e eeuw een getijdemolen had, om graan te malen of hout te zagen. Daar kunnen de klimaatakkoorden van Parijs een voorbeeld aan nemen. Het mooie aan Middelburg is eigenlijk niet te beschrijven, een van de heerlijke dingen is het verschil tussen de zomer en de winter: het ene moment leef je in gezellig volgepropte stad en een paar maanden later is het heerlijke rustig in de stad.
Wat zou je willen verbeteren in Middelburg?
Het democratische gehalte dat ondermijnd is dankzij de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast erger ik mij kapot aan de gebrekkige informatie voorziening van het huidige (en voorgaande) college. Beide zaken zou ik graag verbeterd zien. Bovenal wil ik meer referenda in Middelburg.
Wat is jouw levensmotto?
Een niet gereflecteerd leven is het niet waard geleefd te worden.
Mooi Wouter, dank je wel voor de tijd die je hebt genomen om deze vragen te beantwoorden!
Huidige Fractie
De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:
Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter), ondersteund door Wouter Versluijs Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid
Anje Bareman, ondersteund door Heidie Menheere Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein
Ad van der Kreeke, ondersteund door Paul van Niftrik
Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen
5
Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom maar meldt het wel even aan want de deur van het stadskantoor is meestal gesloten.
Volgende fractievergadering: maandag 29 februari 2016, 20.00 uur
Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 downloaden.
Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op