Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 april 2016

Middelburg bijdrage maart 2016 in de gemeenteraad

Er moet iets van  mijn hart Voorzitter en dat is het volgende:

 

Als we de agenda van de Raad van deze maand bekijken en met name de bespreekpunten Waterpark Veerse Meer en nu Delta dan bekruipt onze fractie het gevoel “wat zijn we verschrikkelijk afgedwaald van datgene wat inwoners van ons vragen en waar de gemeente voor opgericht is, namelijk: doe datgene wat  inwoners niet samen kunnen.

Met de net genoemde raadsvoorstellen moet de raad zich bezig houden met aandelen in een commerciële onderneming voor een warmtekrachtcentrale nu, met Delta, met het verhangen van aandelen en borgstelling voor een commerciële onderneming. Het zal niet voor niets zijn dat collega Kant gisteren verzuchtte: “een ondernemende overheid, dat moeten we niet meer doen”

Wat we nu bij Delta zien is een verhullend,  misleidend en dom raadsvoorstel

Verhullend, omdat het, en niet ontkend in de Commissie AB, omdat het gewoon de opmaat is naar een borgstelling voor 10 a 12 miljoen voor Delta

De vraag die aan de Raad in een gemeente met een volstrekt onvoldoende weerstandsvermogen en een flink financieel risicoprofiel gesteld had moeten worden is:

“wilt u met andermans geld speculeren in een bedrijf uit een sector die vorig jaar in Europa ruim 30 miljard verlies leed en waarvan de Nederlandse Bank adviseerde om daar niet meer in te investeren”

 

Misleidend, omdat uit de in 2013 vastgestelde beleidsregels over borgstelling en lening twee hier relevante bepalingen staan.  En dat zijn

–         Boven een ton vraagt het College een zienswijze van de Raad. Dat gebeurt hier

–         We lenen niet aan of staan niet borg voor organisaties die commerciële activiteiten ontwikkelen en winstoogmerk hebben. Dat gebeurt hier niet

Het college zet hiermee bewust de raad op het verkeerde been, ze heeft immers die beleidsregels aantoonbaar wél gelezen. Dit is misleiding van een raad die maandelijks zo’n 1500 bladzijde aan raadsvoorstellen, bijlagen en rapporten krijgt.

En tot slot Vz is het een dom voorstel. Delta aandelen staan voor € 211.000 op onze balans en om het risico op verlies aan deze aandeelhouderswaarde in te dekken stelt het College voor een risico te gaan lopen op een claim van banken van tenminste 10 miljoen. Vz: wie is hier gek

Dom, of grenzeloos optimisme, een gouden hand van speculeren????

Vz, daarnaast of tegelijk: als gemeenteraad hebben we normen gesteld bij het weerstandsvermogen. We zitten inmiddels ruim onder de minimumnorm. Met dit raadsvoorstel lopen we reëel risico daar nog verder onder te zakken.  Hoe kunnen inwoners ons nog vertrouwen?

En het risicoprofiel van de gemeente krijgt er , naast het grondbedrijf, met het aannemen van dit raadsvoorstel nog een post bij in het rode kwadrant. Hoe kunnen inwoners ons nog vertrouwen?

Daarom het amendement van onze fractie: haal de speculatieve elementen uit het raadsvoorstel.

Tot slot Vz zien we dat , in de Middelburgse financiële situatie, de wethouder van financiën het advies van de aandeelhouderscommissie een op een inbrengt in het College en de discussie daar leidde tot een ongewijzigd aandeelhoudercommissie-advies ( 3 keer woordwaarde) in het raadsvoorstel.

In de discussie met de wethouder in de commissie AB sprak onze fractie met de wethouder en hoorde we de wethouder zeggen dat er in Delta ook niet commerciële bedrijven zitten.  Mogelijk dat gedacht werd dat hiet dan wél binnen onze beleidsregels paste.  Daarmee wordt de plank volledig misgeslagen, blijft het dom en verwart de wethouder bedrijven met een NUTSfunctie met niet commerciële bedrijven. Het zijn die niet commerciële bedrijven van de wethouder die in het raadsvoorstel ons de bonus voorhouden van dividend als we ja zeggen. Ik kan mij geen dividend herinneren van Stichting Welzijn Middelburg , Zeelandia of Stichting Beeldende Kunst Middelburg, dus zo moeilijk moet de bedoeling van de beleidsregels niet zijn.

Vz, onze fractie ervaart een warrige manier van denken, opnieuw onvoldoende kritische beoordeling van de financiële positie van de gemeente en onvolledige informatieverstrekking van de wethouder  bij dit raadsvoorstel. Wij kunnen er geen vertrouwen meer in stellen dat de portemonnee van de gemeente hier in goede handen is. Vandaar onze motie. Wellicht denken enkelen van u: die zijn bij D66 uit voorraad leverbaar. Ik kan u zeggen: die liggen heeeeel ver in een afgelegen magazijn te verstoffen. Maar hier en nu moet de raad ingrijpen naar onze overtuiging:

Misleiding, verhulling, domheid en warrige verdediging, en Middelburg op weg naar artikel 12