Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 mei 2016

D66 Vlissingen akkoord met opvang vluchtelingen

D66 Vlissingen gaat akkoord met het collegevoorstel tot opvang van vluchtelingen in een nieuw te bouwen tijdelijk AZC bij Baskensburg.  Dina Verbrugge-Wormgoor gaf aan dat Vlissingen vaker ruimhartig vluchtelingen onderdak heeft geboden. Hieronder haar betoog.

Vorige week op 4 mei hebben we slachtoffers van oorlog en geweld herdacht. Sinds 1961 herdenken we dan niet enkel de Nederlandse slachtoffers van WOll, maar alle slachtoffers van oorlog en geweld, waar ook ter wereld. Op 5 mei hebben we uitbundig onze vrijheid gevierd, we zijn hier in Nederland al 70 jaar gevrijwaard van oorlogsgeweld. Op 21 april zijn hiernaast in Middelburg de Four Freedom Awards uitgereikt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees.

We zijn zo trots op onze vrije wereld.

Nu wordt ons als gemeente gevraagd om een steentje bij te dragen aan het opvangen van vluchtelingen. Vluchtelingen, mensen die met niks anders dan de kleren aan hun lijf vluchten voor oorlog en geweld elders in de wereld. Mensen die een zeer gevaarlijke tocht gemaakt hebben om ergens een veilige plek te vinden waar ze een nieuw bestaan op kunnen bouwen, al dan niet tijdelijk.  En opeens is dat voor sommigen hier in Nederland te veel.

Deze mensen zijn er en ze moeten ergens heen, laten we het dan ook voor iedereen zo goed mogelijk doen.
Zoals D66 al eerder aangaf, vinden we het belangrijk om als gemeente  vooral zelf de regie te houden en ons in de discussie te richten op de zaken waarop we kunnen sturen.

locatie mogelijk AZCHet college heeft al een aantal hele goede stappen gezet, o.a. door bij het COA te bedingen dat ondanks de kleinschaligheid van 300 mensen de opvang in semi-permanente units zal plaatsvinden en niet in tenten. Dit maakt dat de groep die hier heen komt veel diverser is dan bij een tentenkamp, waar bv  in het algemeen geen gezinnen in worden gehuisvest.
Tevens is dit een aantal precies op de grens waarbij er wel 24/7 begeleiding en toezicht is, i.t.t. kleinere opvanglocaties.

Laten we er dus voor waken niet in de kuil van self fulfilling prophecies te stappen. Door star vast te houden aan een idee over aantallen of duur van de opvang wordt juist de situatie gecreëerd die we niet willen: eenzijdige groepen, geen continue begeleiding.

Het rijk, het COA financiert het AZC. Vergeet vooral niet dat dit ook kansen biedt  voor de Vlissingers zelf: zeker 10 fte aan directe banen en daar komt nog bij aan indirect:  bewaking, schoonmaak, leveranciers etc.
En in het AZC komen mensen die geld voor hun levensonderhoud krijgen wat ze zullen spenderen in Vlissingse winkels.
Dit zijn ook mensen met een opleiding en een werkverleden dat ze kunnen inzetten voor onze maatschappij.
D66 vindt het belangrijk dat er snel gewerkt wordt aan de huisvesting, scholing en integratie van vluchtelingen.

In plaats van energie aan weerstand kwijt te raken, wil D66 energie stoppen in het organiseren van draagvlak. Ondanks alle negatieve media leert de praktijk gelukkig dat er veel organisaties en burgers iets willen doen en een bijdrage willen leveren.  Dit hebben we kort geleden wel gemerkt toen hier in de sporthallen de crisisopvang werd ingericht.
Samen zoeken naar oplossingen, de krachten bundelen, levert altijd meer op.
Denk mee, praat mee en probeer vooral ook te kijken en denken in kansen en mogelijkheden in deze situatie.

En laten we wel wezen: een opvangplek voor een groep van 300 vluchtelingen, daar gaat het nu om, dat is 1 vluchteling op de 147 Vlissingers. We hebben wel voor heter vuren gestaan.
Zo deden wij de deuren open bij de Hugenoten crisis, in de nasleep van de tweede wereld oorlog, de Hongaarse opstand, de Joegoslavië crisis en de opvang van vluchtelingen na de eerste Golfoorlog.
[Citaat van de website van het Zeeuws Archief:  “Van oudsher kent Zeeland veel immigranten. De ligging aan zee met veel havens en de ligging tussen Holland, Brabant en Vlaanderen bracht dit al met zich mee. Ook stond Zeeland bekend als een tolerant gewest, dat voor velen een veilig toevluchtsoord bood.” ]

D66 ziet met veel vertrouwen de komst van de asielzoekers tegemoet en D66 steunt ons College in haar besluit om deze stap te nemen.