Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 september 2016

D66 Middelburg Fractieassistenten

De Middelburgse D66 fractie zoekt twee:

Fractieassistenten m/v

voor de Middelburgse Gemeenteraadsfractie. De fractieassistent neemt deel aan de fractievergaderingen (+16 x) en raadscommissievergaderingen (9 x), verdeeld over 9 maanden. De Middelburgse D66 fractie zal per 1 november bestaan uit de 3 Gemeenteraadsleden; voorzitter Rob van Eijkelenburg, Ad van de Kreeke en Paul van Niftrik, 3 fractieassistenten, een secretaris en een fractievolgster.

Wij zoeken 2 fractieassistenten voor 2 van de 3 commissies die de gemeenteraad adviseren: ALGEMEEN BESTUUR (AB): algemene bestuurszaken, democratisering, openbare orde en integraal veiligheidsbeleid, internationale samenwerking, overleg middelgrote gemeenten, financiën, personeel, organisatie en automatisering. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN (MAZA): sociale zaken, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, cultuur, wijkbeheer, sport, communicatie en projecten RUIMTE (RUIMTE): economische zaken, groenbeheer, infrastructuur, milieu, recreatie en toerisme, reiniging, ruimtelijke ordening, verkeer, wonen en volkshuisvesting en projecten

Wat vragen wij?

 onderschrijft het sociaal-liberale gedachtengoed van D66, verwoord in de “Vijf Richtingwijzers” en het Middelburgse verkiezingsprogramma. Zie https://walcheren.d66.nl/standpunten-d66-middelburg/

 •  D66 lid of van plan dit te worden
 •  meer dan gemiddelde betrokkenheid bij de stad, zo mogelijk met een netwerk binnen de stad
 •  kritisch, constructief, communicatief en een dosis gezonde nuchterheid
 •  goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
 •  woonachtig in Middelburg
 •  aanwezig en actief bij commissie- en fractievergaderingen
 •  gevolg geven aan uitnodigingen aan de fractie, enkele keren per maand
 •  campagne voeren in verkiezingstijd

Wat wordt geboden?

 •  samenwerken en meedenken in de actieve en ambitieuze Middelburgse D66 fractie
 •  een motiverende en leerzame teamsfeer
 •  een team dat ruimte biedt aan ieders eigenheid met ruimte voor humor en relativeringsvermogen
 •  € 75 vergoeding per commissievergadering
 •  een iPad in bruikleen
 •  toegangspasje stadskantoor en parkeergarage

 

Hoe kun je reageren? Stuur uiterlijk 21 september een stukje achtergrond, eventueel met CV en een korte motivatie naar fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg (Email: rijke06@zeelandnet.nl). Kort na de fractievergadering van 22 september nodigen wij kandidaten uit voor een oriënterend kennismakingsgesprek met 2 gemeenteraadsleden.