Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

Raadsrelaas september 2016

1

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg september 2016

Wij, de raadsfractie van D66, heten u weer welkom na een zomerse onderbreking van de gemeenteraad. Vorige week maandag was de gemeenteraad van Middelburg weer bij elkaar om een agenda af te werken met 33 punten. Binnen de gestelde tijd konden 28 besluiten worden genomen (de overige worden naar november verplaatst), en nam de raad afscheid van Anje Bareman, D66 raadslid, die met ingang van 1 november stopt. Zij kreeg van de voorzitter van de raad lekkere chocola mee, en van de fractie de gouden D66-badborstel. Dat laatste voor het geval dat ze in de toekomst bij het toevallig lezen van raadsvoorstellen jeuk krijgt tussen haar schouderbladen*…

*) Dit zijn de woorden van Rob, wij zullen de humor tussen Anje en Rob missen.

Gemeenschappelijke regelingen De gemeenteraad besloot op initiatief van D66 om zaken die Middelburg onderbrengt in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen, beter en vooral democratischer te regelen. Kredietbank, werkvoorziening, uitvoering van de wet Werk & Bijstand (WWB) zijn voorbeelden van dergelijke Gemeenschappelijke Regelingen. Een democratisch knelpunt is o.a. dat de meningen en besluiten van de Middelburgse volksvertegenwoordiging niet altijd overgenomen kunnen worden doordat een Gemeenschappelijke Regeling is aangegaan. D66 heeft de gemeenteraad overtuigd en er is besloten om geen nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen aan te gaan tenzij wettelijk verplicht, bijvoorbeeld Veiligheidsregio Zeeland. Wij hebben ook bereikt dat zowel fracties als B&W de boer op gaan naar Vlissingen en Veere om de bestaande Gemeenschappelijke Regelingen democratischer te maken, door daar officiële, democratische, raadscommissies van te maken (mét inspraakmogelijkheden) op Walcheren. Weer een klein stapje in de goede democratische richting!

2

Bouwplannen Veerse Poort (Nassaulaan/Sportlaan)

Onze fractie stemde vóór het bouwen van woningen in de vrije sector in stadsdeel Veerse Poort (Nassaulaan/Sportlaan). Er waren wijzigingsvoorstellen van SP en PvdA om hier ook huurwoningen te realiseren. Onze fractie constateerde dat voor huurwoningen al plannen zijn om aan de gewenste capaciteit te komen en dat de gemeente vooral moet gaan voor maximale financiële opbrengsten bij het plan Veerse Poort. Dit laatste wordt bereikt met woningen in de vrije sector. De gemeente Middelburg moet met grond geld terugverdienen voor haar torenhoge schuld, Himalaya-hoogte, zoals de fractie stelde, als gevolg van aankoop van die grond indertijd. Dat dit gebeurd is zullen we blijven herhalen om de veroorzakers wakker te houden.

De gemeente moet vooral gaan voor maximale financiële opbrengsten bij het plan Veerse Poort.

Openheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur was de invalshoek die de lokale partij LPM koos bij haar voorstel om een lijst met 20 mogelijke locaties voor een tweede asielzoekerscentrum in Middelburg, publiek te maken. D66 is fervent voorstander van openbaarheid van besluitvorming, dus zouden we vóór moeten stemmen. Toch deed de fractie dit niet. Twee redenen, pas volgende maand wordt besloten of er wel een tweede AZC moet komen en, reden twee, dat komt dan op één plaats en niet op die andere 19 potentieel geschikte plaatsen. Met het aannemen van het voorstel van LPM zou de gemeenteraad doelbewust kiezen voor het veroorzaken van onnodige maatschappelijke onrust. Daar zijn we als partij niet voor opgericht…

D66 is fervent voorstander van openbaarheid van besluitvorming

Noot: Op 27 september is door het provinciebestuur bekend gemaakt dat er tot 2018 geen nieuwe asielzoekerscentra in Zeeland komen.

Komende periode

Komende maand is er geen gemeenteraadsvergadering, de eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op 7 en 8 november. Belangrijk punt is dan de begroting van Middelburg voor volgend jaar. Onze fractie gaat zich inspannen om daar de laatste punten uit ons verkiezingsprogram 2014-2018 gerealiseerd te krijgen. Of dat lukt leest u in het raadsrelaas van November, maar u kunt natuurlijk ook gewoon de fractievergaderingen van D66 bijwonen en/of de raadsvergadering zelf!

7 VRAGEN AAN… HANNAH VAAS

Sinds kort volgt Hannah als D66 lid de fractievergaderingen van D66 Middelburg. Wij zijn verheugd met haar aanwezigheid. Door het vertrek van Anje en Heidie is sprake van forse onbalans in de verhouding vrouw – man en bovendien is na het vertrek van Wouter de gemiddelde leeftijd toegenomen. Hannah compenseert dit enigszins.

3

1. Wie ben je (naam, waar opgegroeid, in welke gezinssituatie)?

Mijn naam is Hannah Vaas, ik ben 26 jaar en ben opgegroeid in Domburg, waar mijn ouders nog steeds wonen. Ik heb twee oudere zussen. Ik woon nu sinds een jaar of 5 in Middelburg met mijn vriend en ons hondje Tibbe.

2. Wanneer en waarom werd je lid van D66?

Twee jaar geleden werd ik lid van D66. Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek maar ik vond het moeilijk om één partij te kiezen waar ik me volledig mee kon identificeren. Tot ik op mijn werk de vraag kreeg waarom ik niet politiek actief was, omdat ze dit zo bij mij vonden passen. Dat vond ik eigenlijk zelf ook en toen heb ik de knoop doorgehakt.

De keuze voor D66 was toch niet heel moeilijk, ik kan me goed vinden in het liberalisme met het sociale randje, ben erg pro-Europa en vind de partij groener dan bijvoorbeeld VVD. Een ander belangrijk punt voor mij is dat ik me al jaren stoor aan het populisme van veel partijen, en ik vind D66 één van de minst populistische partijen.

3. Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben nu bijna 3 jaar werkzaam als DOT-adviseur in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Hierbij houd ik me dagelijks bezig met het zorgdragen voor een juiste nota voor de patiënt. Dit blijft een uitdaging door de complexe regelgeving en de vele wijzigingen die (soms met terugwerkende kracht) hierin plaatsvinden. Ik vind het enorm verontrustend hoeveel zorg-geld er naar deze papiermolen gaat en vooral ook naar externe partijen die hier een driedubbele boterham mee verdienen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog genoeg vrije tijd die ik graag besteed aan lezen, films en vrienden. Saai hè, maar ik vind het heerlijk!

4. Wat zijn jouw idealen en levensmotto?

Een levensmotto vind ik lastig te benoemen, die heb ik niet echt. Ik ben wel een echte optimist en vind overal om kunnen lachen wel heel belangrijk.

Ik ben wel iemand met idealen, misschien ben ik wel te idealistisch. Maar als je dat op je 26ste niet mag zijn, wanneer dan wel? Die idealen zitten hem dan vooral in proberen goed te doen in de wereld en denken dat dat helpt: afval scheiden, het dierenasiel steunen, de buurjongen mee naar de film nemen of ‘er iets van zeggen’ als iemand zich misdraagt in het openbaar vervoer. Of in gelijkheid, ik word met de jaren feministischer, tot grote vreugde van mijn moeder. Bij het ondertekenen van het voorlopig koopcontract van ons huis was mijn vriend

4

‘de koper’, ik ‘de partner van de koper’. Ik was stom verbaasd en schijnbaar de eerste die er wat van zei, wel met humor natuurlijk, maar wat schrijnend eigenlijk.

5. Wat spreekt je aan van Zeeland in het algemeen en Middelburg in het bijzonder?

Zeeland in het algemeen vind ik prachtig, veel natuur en de mensen zijn lekker nuchter. Door het toerisme is er altijd wel wat te doen en is het altijd gezellig. Middelburg vind ik vooral een heel mooie oude stad, waar ik ook heel veel herinneringen heb. Ik voel me hier heel erg thuis.

6. Wat zou je willen verbeteren in Middelburg?

Ik woon in de buurt van het park Toorenvliedt (prachtig) en kom daar veel met onze hond. Je kunt geen paar meter lopen zonder afval tegen te komen en dit is een beeld wat ik wel meer zie op wandelplekken in de stad, bijvoorbeeld op het bolwerk. Dit vind ik wel een verbeterpunt.

7. Wat is jouw levensmotto?

Dit heb je al bij vraag 4 gevraagd ;-). Scherp Hannah, bedankt voor jouw bijdrage!

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open. (Stadskantoor, zijde tankstation.)

Volgende fractievergadering: maandag 17 oktober 2016, 20.00 uur

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter) Algemene zaken, begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Paul van Niftrik (benoeming moet nog worden geformaliseerd)

Maatschappelijke zaken, cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van der Kreeke

Commissie ruimte, verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

Door het vertrek van Anje, Heidie en Wouter en het aantreden van Paul vindt op dit moment een herschikking plaats in het fractieassistentschap, hierover zal de volgende keer meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2016 downloaden.