Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 november 2016

Moties aangenomen in de Vlissingse Raad

In de raadsvergadering van 10 november 2016 hebben wij samen met andere partijen een aantal moties ingediend. We zijn trots dat 3 van de 4 moties zijn aangenomen.

Motie: Oormerken extra gelden bestrijding kinderarmoede

D66 heeft samen met Groen Links , PvdA, SP en POV een motie ingediend met als doel te verduidelijken wat de extra uitkering van armoedegelden voor kinderen, concreet voor Vlissingen betekent, de middelen in de begroting te ramen voor dit doel en een concreet plan te maken voor de inzet van deze gelden.

Toelichting: Ook in Vlissingen zijn kinderen die niet volledig kunnen meedoen, die niet kunnen  meedoen aan activiteiten op school zoals schoolreisjes. Ze zijn niet vanzelfsprekend lid van een muziekkorps of sport- of andersoortige vereniging, want hun ouders hebben hun geld dringend nodig voor andere zaken. Elk kind verdient gelijke kansen. Daarom willen we de extra rijksgelden voor deze armoede veilig stellen in de begroting van Vlissingen

De motie is unaniem aangenomen.

 

Motie: Vreemd aan de orde van de dag

D66 heeft samen met Groen Links, Christen Unie, SP en PvdA ingediend m.b.t. de opvang van vluchtelingen. Partijen hebben het college opgedragen op zeer korte termijn in overleg te treden met de staatssecretaris om te laten weten dat Vlissingen bereid is een aantal minderjarige vluchtelingen  op nemen in de gemeente Vlissingen en hen de juiste hulp aan te bieden.

Toelichting: Vluchtelingenkinderen krijgen mogelijk niet de juiste opvang en nemen door de situatie (soms) gedwongen, onverantwoorde risico’s  en de Gemeente Vlissingen uit humanitaire overweging mede verantwoording dient te nemen.

Gevraagd is om een hoofdelijke stemming. De stemming is gestaakt (50-50). Motie wordt opnieuw besproken tijdens de volgende besluitenraad op 1 december 2016. http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/geen-klaarheid-over-opvang-minderjarige-vluchtelingen-calais-in-vlissingen-1.6636369

 

Motie: Flexwerkplekken binnenstad

D66 heeft de motie ingediend met het voorstel het college, het liefst samen met DOK 41 of een andere partij, te (laten) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het (laten) realiseren van flexwerkplekken en Seats2Meet in het bibliotheekgebouw.

Toelichting: De bibliotheek wegens bezuinigingen zal inkrimpen en het gebouw nu al gedeeltelijk leeg staat. DOK 41 bijna de enige plek in Vlissingen is voor flexwerkplekken en voor Seats2Meet waar capaciteitsproblemen zijn voorzien. Het is wenselijk dat er flexwerkplekken en Seats2Meet opties in de binnenstad aanwezig zijn en deze zijn met weinig ingrepen te realiseren in het gebouw van de bibliotheek. Dit zou ook economische kansen bieden voor de omgeving Oude Markt en de ondernemers aldaar gevestigd. Zolang het gebouw niet verkocht is, is dit een uitgelezen kans is voor een pilot.

De motie is aangenomen met steun van LPV, PSR, SP, CU, SGP, GL, VVD en CDA.

 

Motie: Regenboogzebrapad

D66 heeft een voorstel ingediend om bij onderzoek naar de verkeersmaatregelen van de Aagje Dekenstraat, binnen de daarvoor geraamde kosten, te zoeken naar de mogelijkheid dit regenboogzebrapad te realiseren.

Toelichting: De gemeente doet op dit moment een onderzoek naar de verkeerscirculatie en eventuele verkeersmaatregelen ‘Toegangsroute Binnenstad’ (Aagje Dekenstraat – Coosje Buskenstraat). Homosexualiteit wordt door een groot deel van de Zeeuwse jongeren (nog) niet geaccepteerd. Iedereen is ongeacht zijn of haar geaardheid, achtergrond of overtuiging welkom is in onze stad en we dit graag uitdragen. Dit een uitgelezen kans is om als gemeente een krachtig visueel symbool te realiseren als teken van steun en acceptatie voor deze kwetsbare groep.

De regenboog bovendien als universeel symbool voor hoop en voorspoed.

Uiteraard is er onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van een dergelijk zebrapad en opteren wij voor de variant waarbij de juridische bescherming van de voetgangers gegarandeerd is, nl. witte strepen met een in dit geval gekleurde ondergrond.

Het COC Zeeland, de belangenbehartiger van LHBT’ers in Zeeland, is zeer verheugd over deze motie en wil zich er graag aan verbinden.

De motie is mede ingediend door SP, GL, PvdA en POV en aangenomen met steun van LPV, PSR, CU,CDA en VVD http://www.pzc.nl/regio/walcheren/vlissingse-politici-verzinnen-leuk-voor-weinig-1.6643304