Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 januari 2017

Interpellatiedebat Veiligheidsregio Zeeland

Vanavond 16 januari is er een extra gemeenteraadsvergadering. Deze raadsvergadering zal gaan over de veiligheidsregio Zeeland. De veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een gemeenschappelijk regeling van alle Zeeuwse gemeenten en de provincie. De VRZ zorgt voor uitvoering van de wettelijke taken die de gemeente heeft op het veiligheidsgebied. De gemeente(raad) blijft wel eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

Omdat de gemeenteraad eindverantwoordelijk is voor de uitvoering moet zij door de VRZ gevraagd maar ook ongevraagd geïnformeerd worden. Echter ondanks herhaald aandringen wenst de VRZ geen informatie openbaar te maken over hetgeen er speelt binnen de VRZ.

 Wellicht heeft u de afgelopen maanden via de diverse media al vernomen dat er zich een aantal problemen voordoen bij de VRZ. Dat heeft ondermeer te maken met het functioneren van de directeur en met name over de salarissen van de top van bestuurders van de VRZ die ver boven de gangbare norm liggen. In totaal is er een lijst van twintig kwesties die vragen oproepen.

 Gezien de ernst van de zaak en om te voorkomen dat sprake is van een geslaagde actie”doofpot” heb ik besloten een verzoek te doen om een interpellatie te mogen houden. Ook de SP heeft een dergelijk verzoek ingediend.

Hierbij is nadrukkelijk afgewogen dat het de positie van de burgemeester betreft en dat de interpellatie niet dient om de persoon of functie te beschadigen maar dat alles er op gericht is om verduidelijking en informatie te verkrijgen.

Tijdens de interpellatie zullen wij burgemeester Bergmann vragen wat zijn stelling name als onze vertegenwoordiger in het AB is geweest over het verstrekken van informatie aan de gemeenteraden en hoe hij de actieve informatie verstrekking aan gemeenteraden interpreteert.

Afhankelijk van zijn beantwoording zal de Raad een uitspraak doen hoe dit wordt gewaardeerd. Dit mondt meestal uit in een motie met een inhoud die kan variëren van correct gedaan, het heeft niet onze instemming, treurnis of wantrouwen.

Een dergelijke uitspraak is vooral richtinggevend en bedoeld voor toekomstig handelen.

 

Ad van de Kreeke

D66 Middelburg