Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 januari 2017

Wie is straks de baas in de Zeeuwse Havens?

Vandaag stelde de fractie van D66 Vlissingen de vraag: Wie is straks de baas in de Zeeuwse Havens? Dit deden wij door middel van de zogenaamde ex art. 34 vragen van het Reglement van Orde. Wij stelden de vragen over de fusie van de havenbedrijven Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent aan het college van B&W van Vlissingen.

D66 Vlissingen stelde de vragen naar aanleiding van berichten in de media (Omroep Zeeland). Hierin was sprake van één bedrijf, één directie en één jaarrekening onder één vlag.

Toelichting:
De gemeenteraad van Vlissingen is deelaandeelhouder in Zeeland Seaports als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling met dezelfde naam. De voorgenomen fusie van de overheids-nv met een Belgische partner heeft wellicht gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. De gemeente is aandeelhouder doordat zij deelneemt in de gemeenschappelijke regeling.

Onze vragen aan het college van B&W zijn de volgende:

• Kan Zeeland Seaports als overheids-nv zonder instemming van de aandeelhouders tot een dergelijke fusie besluiten?

• In welke mate heeft de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports een rol gespeeld in deze voorgenomen fusie?

• Hebben de afzonderlijke deelnemers in de gemeenschappelijke regeling nog de mogelijkheid om voorafgaande aan deze fusie hun zienswijze in te dienen. En kunnen zij dan wel nog reële invloed uit te oefenen op de richting en uitkomst van deze voorgenomen fusie?

• Welke financiële consequenties zou deze fusie kunnen hebben op de garantstelling die Vlissingen heeft verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling. En, welke consequenties heeft deze voorgenomen fusie voor de positie en verhouding van de aandelen van de gemeente Vlissingen in het nieuw te vormen bedrijf?

• Welke gevolgen heeft deze voorgenomen fusie op de schuldenpositie van Zeeland Seaports. En, wat zijn de consequenties voor de positie van de aanwezige bedrijven in de Noordelijke havens in het nieuw te vormen bedrijf?

Als het even kan willen wij graag voordat de fusiebesprekingen verder gaan een antwoord op onze vragen hebben.