Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 februari 2017

Gemeenteraad Middelburg zegt vertrouwen op voorzitter VRZ

Gemeenteraad Middelburg heeft geen vertrouwen meer in voorzitter veiligheidsregio Zeeland.

Kort geleden schreven wij u over de positie van de burgemeester van Middelburg dhr Bergmann en de Veiligheidsregio Zeeland. Een motie van D66 werd toen unaniem aangenomen en de burgemeester bood de gemeenteraad zijn excuses aan over de gang van zaken.

Sinds 2015 komen er klachten van medewerkers van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) over het niet goed functioneren van de organisatie en met name het niet goed functioneren van de directeur van de VRZ. Er zijn daarover verschillende onderzoeken geweest die vertrouwelijk zijn en dus niet bekend zijn aan de gemeenteraad. pas kort geleden vertrouwelijk aan de gemeenteraad zijn aangeboden.

Op 30 januari 2017 verscheen een derde rapport “Samen kunnen en moeten we beter” van Twynstra Gudde. Het rapport blijkt overduidelijk dat sprake is van een beleidsmatige en bestuurlijke onsamenhangende en chaotische organisatie. Dit rapport lijkt te onderschrijven wat reeds bekend is uit de geheime rapporten.

Eerder heeft de voorzitter van de VRZ de problemen telkens gebagatelliseerd en de betroken medewerkers als onruststokers bestempeld. Voor het niet functioneren van de organisatie is naast de vertrokken directeur ook het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur mede verantwoordelijk.

Ondanks deze negatieve bevindingen, doet de werkvloer op uitvoerend niveau, zoals brandweerlieden, politie en ambulancediensten zijn uiterste best om de dienstverlening op niveau te houden. Dat verdient alle waardering!!

De komende tijd zal aan de hand van alle rapporten een discussie in de Raad worden gevoerd over het beleidsmatig en bestuurlijk functioneren van de VRZ.

Waarom zegt de gemeenteraad dan reeds nu al het vertrouwen op in de voorzitter?

De voorzitter spreekt namens het AB en DB en wordt daarin volledig gedekt door de burgemeesters die in beide besturen participeren. Het is de voorzitter persoonlijk aan te rekenen dat verschillende uitingen die in de media en in brieven zijn gedaan, klokkenluiders in de hoek zijn gezet als onruststokers. Letty Demmers, verantwoordelijk voor één van de rapporten, werd aangeduid als iemand die op zoek is naar oorlog en alle verhalen uit haar duim zoog.

Daarnaast is er de gezamenlijk brief van hem en de vertrokken directeur die meldt dat het rapport Demmers en het accountantsrapport aantoont dat er geen sprake is van misstanden. Uit het rapport dat er nu ligt blijkt dat dit feitelijk onjuist is.

Uit het voorgaande blijkt dat de voorzitter weinig gevoel heeft voor verhoudingen en ook bestuurlijke sensitiviteit ontbeert. Dit tast zijn geloofwaardigheid aan, met name naar het personeel, en dit maakt hem niet de juiste persoon voor het noodzakelijke veranderingsproces. Het zou verstandig geweest zijn als de voorzitter zelf tot deze conclusie was gekomen en een stapje terug had gedaan.

Mede op initiatief van de D66 fractie heeft de Raad van Middelburg het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland(VRZ) de heer Lonink. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad van Middelburg heeft geen formele bevoegdheden om het aftreden van de voorzitter VRZ af te dwingen. De Raad kan wel uitspraken doen of ze al of niet vertrouwen heeft in (onze) voorzitter van de veiligheidsregio.

Gevraagd is de uitspraak van de Raad door te zenden naar de commissaris van de koning en aan hem het verzoek de uitspraak door te zenden naar de minister.

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met

Ad van de Kreeke

Gemeenteraadslid Middelburg – D66