Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Middelburg – Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie januari 2017

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg januari 2017

De gemeenteraad besloot in januari over 35 agendapunten. De belangrijkste op een rij voor u:

Oostkerk De Oostkerk werd gered van verval. De Protestantse Gemeente Middelburg (PGM)kan het onderhoud niet meer betalen, er worden ook geen diensten meer gehouden. Een erkende monumenten-vereniging in Nederland, Vereniging Hendrick de Keyser (of Nationale Monumenten Organisatie), is bereid de kerk over te nemen en te exploiteren, een nieuwe bestemming te geven. Deze vereniging wil wél een startkapitaal mee van de PGM om de onderhoudskosten enkele jaren te kunnen betalen. PGM op haar beurt, deed hiervoor een verzoek aan gemeente Middelburg en de Provincie om mee te betalen. Middelburg zei ja. De gemeente beschikt over een BV Monumenten en zij leent daar 5 ton van om een stukje bruidsschat mee te geven aan de Oostkerk. D66 was het eens met die constructie.

Winkelcentrum Dauwendaele We stemden in met een bijdrage van de gemeente aan renovatie/nieuwbouw van Winkelcentrum Dauwendaele. In deze wijk verrijst binnen 2 jaar dan een modern centrum voor kopen en ontmoeten wat hard nodig is. D66 raadslid Ad van de Kreeke merkte wel op dat de eigenaren/winkeliers de afgelopen 30 jaar veel te weinig gespaard hadden om de renovatiekosten grotendeels zelf te dragen. Dat moet in de toekomst worden voorkomen, de motie met die strekking werd aangenomen!

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Ad van de Kreeke maakte ook een degelijke studie van de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). We spraken de burgemeester (ook bestuurder van de VRZ) erop aan en deze ging diep door het stof. Toen ook deze week een onderzoeksbureau daar grote problemen vaststelde en bekend maakte, problemen die eerder door de voorzitter van de VRZ, de burgemeester van Terneuzen, glashard ontkend waren, nam de gemeenteraad op initiatief van met name D66 een motie aan waarin het vertrouwen in die voorzitter opgezegd werd. Op CU, SGP (zeer gezagsgetrouw) en PvdA na stemden alle partijen voor onze motie. U ontving hierover via de Nieuwsbrief D66 Zeeland al nadere informatie.

2

Geen extra geld Orionis Walcheren Onze en gelukkig meerdere fracties, waren het niet eens met het College van B&W om opnieuw extra geld te geven aan Orionis Walcheren. Deze organisatie wilde nieuwe activiteiten gaan ontplooien en verwachtte ook meer uitkeringen te moeten verstrekken. Dat laatste leek ons onwaarschijnlijk. De komende jaren groeit werkgelegenheid (naar alle waarschijnlijkheid) en toevallig maakte het CBS deze week bekend dat het aantal vacatures in Nederland was gestegen naar 1 miljoen. Fractievoorzitter Rob van Eijkelenburg stelde een patroon vast bij Orionis: “steeds zeggen ze meer te gaan doen, steeds zeggen dat ze bestaande zaken beter gaan doen, geloof onze aannames over bijstand/werkeloosheidscijfers, geef nu meer geld en u als gemeente bent dan over enkele jaren goedkoper uit”. De gemeenteraad besloot géén extra geld te gaan geven aan Orionis.

Porthos Op 20 februari vergadert de gemeenteraad over een ander probleemdossier: Porthos, het loket voor zorg op Walcheren, met name WMO en Jeugdzorg. U mag erop vertrouwen dat de fractie van D66 weer vol op het orgel gaat! (Zie foto Oostkerk ;-)) Veel geld vloeit weg naar coördinatie (3 gemeenten werken hier samen) en overhead. Bovendien blijkt de gemeente zich te bemoeien met zaken waar men geen verstand van heeft. Onze boodschap gaat zijn: “We gaan de zorg teruggeven aan de huisarts, wijkverpleegkundige, psycholoog/psychiater en maatschappelijk werkster”. Én, onze fractie vraagt zich af of dan de gemeente Middelburg in dit model niet beter af is om deze zorgverantwoordelijkheid gewoon maar zelf te dragen. De samenwerking met Vlissingen en Veere werkt niet, zo blijkt uit onderzoeksrapporten. Ook de Rekenkamer van Middelburg is erg kritisch op de gekozen samenwerking hier op Walcheren.

“We gaan de zorg teruggeven aan de huisarts, wijkverpleegkundige, psycholoog/psychiater en maatschappelijk werkster”

Ook eens een fractievergadering bijwonen? Je bent van harte welkom, bel even met 0620617590 als je voor de deur staat want die staat niet standaard open (stadskantoor, zijde tankstation).

Data februari en maart:

Extra Fractievergadering (vooroverleg raadsvergadering 20/2): dinsdag 14 of donderdag 16 februari

Extra Raadsvergadering Porthos/Sociaal Domein: Maandag 20 februari

Fractievergadering: maandag 6 en donderdag 16 maart

3

Gemeenteraad: maandag 20 maart

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter) Algemene zaken (AB), begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Paul van Niftrik

Maatschappelijke zaken (MZ), cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van der Kreeke

Commissie ruimte (RUIMTE), verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

René Romijn ondersteunt op RUIMTE Ad, Hannah Vaas is bij MZ aan Paul toegevoegd en Frits Broos assisteert Rob op AB. Richard Geevers en Bas van der Reest zijn fractievolger.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractieondersteuners. Actuele (contact) informatie kan je vinden op de website van de gemeente Middelburg onder bestuur en organisatie. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2017 downloaden: https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad