Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 maart 2017

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg maart 2017

De gemeenteraadsvergadering deze maand ging o.a. over kunst en cultuur in de stad, horeca-sluitingstijden en de plannen voor het Molenwaterpark. Drie onderwerpen met een stevige D66 signatuur. Hieronder leest u wat we als fractie deden.

Kunst en cultuur

Het onderwerp kunst en cultuur komt voort uit een aangenomen motie van D66 over de kerntaken van de gemeente. Wettelijk hoort kunst en cultuur daar niet bij. Op basis van onze motie is de afgelopen maanden met veel vertegenwoordigers van deze sector gesproken. Er is kennisgemaakt, er zijn ideeën uitgewisseld en er zijn dwarsverbanden gelegd. Er zit veel energie en creativiteit in deze sector! Ook is het besef gekomen dat de gemeente niet met meer subsidies komt. Wél kan de gemeente helpen subsidies op te sporen en mensen met elkaar te verbinden. Het college van B&W werkte 4 scenario’s uit over de rol van de gemeente hierbij en één daarvan werd doorgerekend en voorgesteld. Hier kwam o.a. uit dat er een “cultuurmakelaar” moest komen om de sector verder te ontwikkelen. De gemeenteraad besloot uiteindelijk het College opdracht te geven niet één, maar alle vier de scenario’s uit te laten werken, en daar was onze fractie het mee eens. Ook al vinden wij dat kunst en cultuur geen wettelijke taak is, het speelt wel een belangrijke rol in Middelburg. De cultuurmakelaar mag er best komen vonden wij, maar dan door de sector zelf aangesteld en betaald. En zo werd besloten…

Horeca sluitingstijden

Op ons initiatief werd afgelopen najaar een proef gehouden op de Vlasmarkt en directe omgeving, het zogenaamde horeca concentratiegebied, om de sluitingstijden naar 03.00 uur te verlengen, waarbij het op 02.00 uur aanwezige publiek tot 03.00 uur zou kon blijven en er geen nieuwe gasten zouden worden toegelaten na 02.00 uur. Deze proef toonde aan dat er geen extra overlast ontstond, de politie sprak ook niet van overlast maar van een “levendige binnenstad”. Wij zijn van mening dat sprake is van een klein monopolie van horecaondernemers, die gebaat zijn bij een status quo. Nu er meer concurrentie ging ontstaan, met name voor de paar nachtcafés, roerden deze een aantal ondernemers zich. Die weerstand konden we herleiden naar dat monopolie, en niet naar de op zich succesvolle proef met de sluitingstijden. Onze fractie stelde met het initiatiefvoorstel dat de sluitingstijden in het horeca concentratiegebied via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar 03.00 uur zou kunnen voor de cafés die dat willen. Omdat enkele

Onze fractie wil dat Middelburg zich ook op uitgaansgebied kan presenteren als zijnde dé studentenstad in Zeeland!