Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juni 2017

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg mei 2017

1

Raadsrelaas Gemeenteraadsfractie D66 Middelburg mei 2017

Deze maand besloot de gemeenteraad o.a. over verkoop van Delta-aandelen, ons initiatiefvoorstel sluitingstijden horeca, de dienstverlening van de gemeente en over de Trekdijk, een nieuw bedrijventerrein langs de A58 bij Nieuw & Sint Joosland.

Trekdijk Nieuw & Sint Joosland

Over dat laatste was onze fractie duidelijk, dit dorp niet verder opsluiten door nog eens een nieuw bedrijventerrein (met naar verwachting alleen transportbedrijven) aan de rand. De leefbaarheid is in het geding en er zijn alternatieven maar die werden door de coalitiepartijen in de raad (VVD, PvdA, CU, SGP en CDA) niet beoordeeld op waarde. Eén coalitie lid van het CDA (niet toevallig inwoner van Nieuw & Sint Joosland) stemde met ons mee om daar geen bedrijventerrein te vestigen, maar woningbouw, heel jammer. Als u de tekst van de door D66 en SP ingediende motie nog eens na wenst te lezen dan kunt u klikken op deze link:

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/5364891/1/19-1_Motie_van_SP_en_D66_over_de_Trekdijk

Wijzigingsvoorstel horeca sluitingstijden

Door goed voorwerk en lobby slaagde het initiatiefvoorstel van onze fractie om de sluitingstijden van cafés in de Vlasmarkt en op het Tympaanplein op 3 dagen in de week een uurtje langer open te laten zijn maar na 2.00 uur mag men geen nieuwe gasten meer toelaten. Met de komst van meer (HBO) studenten naar Middelburg leek ons dat een goede zaak en bovendien bood het kleine cafés, toch de charme van de stad, gelegenheid het hoofd boven water te houden. De burgemeester (VVD) was eerst tegen vanwege handhaving problemen, maar die losten wij op door een aangepast voorstel. PvdA, CU en SGP, onder andere, stemden tegen.

Een groot compliment aan ons raadslid Ad van de Kreeke, die zich de blaren op de tong werkte , en een overtuigend verhaal hield.

Verkoop aandelen Delta Bij het onderwerp Delta aandelen (Middelburg bezit iets meer dan 5%) was het voorstel de aandelen in het netwerkbedrijf te verkopen aan Stedin met een opbrengst van 450 miljoen euro. Onze fractie memoreerde dat zij een aantal jaren terug voorstelde, in navolging van Noord Brabant en Gelderland, de aandelen in dit nutsbedrijf te verkopen. Dat was toen te geleerd voor de gemeenteraad van Middelburg. Met de verkoop nú worden de verliezen gedekt op de kerncentrale en dat gaat over vele miljoenen per jaar. Niemand wordt er wijzer van en Zeeland al helemaal niet. “Vals sentiment domineerde internationale oriëntatie bij Gemeenten en Provincie, we liepen miljarden mis voor Middelburg en Zeeland”aldus onze fractievoorzitter. We stemden noodgedwongen in met de verkoop van aandelen nu. Enig dividend in de toekomst is zeer onwaarschijnlijk, daarmee houdt Middelburg in haar begroting in ieder geval geen rekening meer.

2

Noot: Daarnaast moet ook geld worden gereserveerd voor ontmanteling van de kerncentrale. Dit kost minimaal een slordige 1 miljard, dat zal Zeeland niet kunnen dragen zonder steun van het rijk.

Woordvoerder Stedin: “Ontslaggolf ook na 2021 onwaarschijnlijk vanwege energietransitie”.

Zie ook Omroep Zeeland: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-03-31/1103906/stedin-koopt-netwerkbedrijf-van-delta#.WTVKKOvyiM8

Gemeentelijke dienstverlening

En tot slot de gemeentelijke dienstverlening. Deze gaat steeds meer digitaal en we stemden vóór een actieplan om die uit te breiden en wel op een veilige manier. Ook wilden we graag dat het gewenst niveau van dienstverlening aan inwoners ook ging gelden voor samenwerkingspartners van Middelburg, waaronder SaBeWa, Porthos en Orionis. Met de SP samen dienden wij daarover een amendement in. Dat haalde het niet helaas. Opvallend was dat de VVD tegen het raadsvoorstel stemde. We hadden het idee dat deze partij ervan uit zou gaan dat de gemeente vooral dienstbaar is aan de Middelburgers. Maar goed, we vergisten ons in de conservatief liberalen die ook in het kader van de Porthos discussies verdergaande overheidsbemoeienis toestond.

Op 3 en 4 juli as. heeft de gemeenteraad een overvolle agenda, met o.a. de meerjarige investeringsagenda voor Middelburg. Onze fractie zal zich onder meer blijven inzetten voor een opgeruimde, veilige en schone stad!!!

En daar drinken we graag met u een borrel op, samen met andere D66 leden uit onze gemeente. Noteer vast in de agenda: D66 zomerborrel aan het Bolwerk op zondag 9 juli as. om 16.00 uur. Een uitnodiging volgt later deze maand.

3

Eerstvolgende vergaderingen:

Fractievergaderingen: maandag 19 juni en donderdag 29 juni, 20.00 uur

Gemeenteraadsvergadering: maandag 3 juli en dinsdag 4 juli (inclusief kadernota), 19.30 uur

De huidige D66 Fractie is als volgt georganiseerd:

 Rob van Eijkelenburg (raadslid en fractievoorzitter), 0610887963,

Algemene zaken (AB), begroting/financiën, openbare orde en veiligheid

 Paul van Niftrik (raadslid), 0631762830, niftrik@zeelandnet.nl

Maatschappelijke zaken (MZ), cultuur, onderwijs, zorg, het sociale domein

 Ad van de Kreeke (raadslid), 0622244220, ap.vdkreeke@zeelandnet.nl

Commissie ruimte (RUIMTE), verkeer en vervoer, afvalverwijdering, bestemmingsplannen

Fractieassistenten en fractievolgers:

René Romijn (rene@smz-it.nl) ondersteunt op RUIMTE Ad, Hannah Vaas (hannahv@live.nl) is bij MZ aan Paul toegevoegd en Frits Broos assisteert Rob op AB.

Bas van der Reest, Murat Dankoz en Mariëlle de Ruijsscher zijn fractievolger.

Reacties naar aanleiding van dit raadsrelaas? Mail Frits Broos, fritsbroos@hotmail.com, secretaris van de fractie. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de gemeenteraadsleden of fractie-ondersteuners. Via deze link kunt u de pdf met de jaarkalender 2017 downloaden:

https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad