Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 juni 2017

Wordt het Nollebos overdragen aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer?

Op donderdag 22 juni heeft D66 Vlissingen tijdens de besluitenraad jammer genoeg geen duidelijk antwoord gekregen op de vraag: “Wordt het nollebos overgedragen aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer?” Daarover zal het college van B&W eerst nog een indringend overleg moeten hebben met de inspecteur art. 12.

 

Vrije kwestie

Tijdens die drukbezochte raadsvergadering moest de gemeenteraad een besluit nemen over een van de vele ingewikkelde hoofdpijndossiers die de coalitie als erfenis uit het verleden had ontvangen. In maart van dit jaar verwees de gehele gemeenteraad de plannen van Ecoparks  voor 240 huisjes in het Nollebos/Westduin-gebied naar de prullenbak. Daarna moest er op 22 juni nog een uitspraak komen over wat de ondernemers dan wel mogen. Omdat D66 Vlissingen hierover niets had opgenomen in het verkiezingsprogramma beschouwde de fractie dit als ‘een vrije kwestie’.

 Natuurlijk is er een groot verschil tussen een constructieve oppositierol en het meedoen in een coalitie. En zeker in het geval van het Nollebos. Dat de zittende ondernemers, gesteund door projectontwikkelaars en geldschieters met nieuwe plannen zouden komen kon de Raad op voorhand al zien aankomen. De kans dat de raad die plannen dan weer opnieuw naar de prullenbak zou verwijzen, was reëel aanwezig. Om uit deze impasse te komen en te tonen dat de Vlissingse coalitiebetrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan, werd de fractie gevraagd alsnog de rijen in dit dossier te sluiten.

Tussen droom en daad en letter en geest

Niets is zo ingewikkeld om bij een ‘vrije kwestie’ ‘de rijen te sluiten’. In maart had de fractie betoogd dat het geldende bestemmingsplan voldoende ruimte biedt aan het college en de zittende ondernemers om tot een “beperkte uitbreiding” te komen. Het voorstel om grote zoekgebieden aan te wijzen had zeker niet onze voorkeur. Ook waren we van mening dat de ondernemers zelf maar met plannen moesten komen.

Amendement voor onderzoek

Na veel worstelingen, extern en intern, hebben de fractie en steunfractie ingestemd met de koers om het amendement waarin wordt gepleit voor een onderzoek naar sterk verkleinde zoekgebieden te steunen en de rijen in de coalitie te sluiten. Wel hebben we tijdens de raadsvergadering aangegeven dat we een onderzoek steunen. Dat betekent niet dat we de uitkomsten ook zullen onderschrijven. Wij hebben een voorbehoud gemaakt en zullen de plannen van de ondernemers beoordelen op duurzaamheid en hoogwaardigheid.

Dit is het land

Voor diegene die geïnteresseerd is in het betoog dat Pieter van Eck hield bij deze drukbezochte raadsvergadering is hier de link naar zijn verhaal.