Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie D66 Middelburg september 2017

Over 27 stadsaangelegenheden besloot de gemeenteraad op 18 september jl. De belangrijksten zetten
we voor u op een rij.
Het College van B&W vroeg de gemeenteraad opnieuw om extra geld voor Porthos, het Walchers loket
voor de toegang tot zorg. Het argument van het College was dat de uitvoering van het besluit van de
gemeenteraad begin dit jaar om Porthos een toontje lager te laten zingen en zo meer geld over te
houden voor directe zorg, het aangenomen D66 amendement, onvoorzien extra capaciteit vroeg van het
ambtelijk apparaat. Onze fractie vond dat vreemd: toen de raad begin dit jaar het gemeentelijk
grondbedrijf omvormde kon dat met de beschikbare ambtelijke capaciteit gerealiseerd worden. Nu, met
de intergemeentelijke samenwerking Porthos, ineens niet meer. Met ons stemde ook andere
oppositiepartijen tegen deze extra kosten voor bureaucratie, de coalitiepartijen, inclusief CDA,
stemden voor.
Resultaat: opnieuw tonnen naar ambtenaren i.p.v naar zorgverlening. Jammer!
Aan de Veerseweg langs het kanaal, is sinds enkele jaren een zg. cyclehub gevestigd op het
parkeerterrein daar. Je kunt er een fiets huren of laten repareren. De huidige exploitant huurt het
gebouwtje van de gemeente en wil het over enkele jaren ( 2020) kopen tegen een prijs van nu. Het
College ging hier in mee en stelde de raad voor tot een koopovereenkomst te komen met uitgestelde
levering. Onze fractie zag hier de ratio niet van in. Omdat het onderwerp een besluitstuk leek in
de raad ( alle partijen zouden zonder discussie instemmen) diende D66 een amendement in, zodat het
onderwerp
in ieder geval besproken werd in de raad. we stelden voor de huidige exploitant lekker te laten
huren tot 2020 en dan te laten kopen van de gemeente. Gelukkig hadden toen ook andere partijen
voldoende nuchterheid om met ons in te stemmen en dus wordt in 2020 verkocht tegen de dan geldende
waarde. Alleen CU en Groen Links stemden tegen ons amendement.
Onze fractie stemde voor een voorstel van CDA en de lokale partij om de gemeente in staat te
stellen een strakker handhavingsregime te hanteren bij het toezicht op onderhoud van de
rijksmonumenten in de stad ( en dat zijn er 1200). Dat dit geld kost realiseerden wij en anders dan
de indieners van het amendement gaf onze fractie wél een dekking voor de extra kosten voor die
handhaving: ”Verhoog de toeristenbelasting maar een beetje” aldus Ad van der Kreeke. Of die
suggestie wordt overgenomen bij de uitvoering van het aangenomen amendement weten we nog niet. Er
ligt natuurlijk wél een logica: mede vanwege de mooie
monumenten komen toeristen graag naar Middelburg….

Komende maand staat voor D66 in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezing. De kandidaten
voor verkiesbare plaatsen presenteren zich in een Middelburgse ledenvergadering en ook het
verkiezingsprogramma wordt daar besproken en vastgesteld. Graag zien we u daar!! ( uitnodiging
volgt via
het afdelingsbestuur)