Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 november 2017

Vlissingen en Middelburg willen landelijke cultuursubsidies

De D66-fracties van de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen (De vier grote steden in Zeeland ook bekend als de Z4) willen graag weten welke initiatieven er worden genomen om landelijke cultuursubsidies (BIS) te kunnen krijgen.

 

De landelijke Raad voor Cultuur is van mening dat er de komende jaren minder cultuursubsidies van het Rijk naar de Randstad moeten gaan en meer naar de regio’s. Zeeland kan hiervan meeprofiteren als de vier grote Zeeuwse steden (Z4) zich als ‘stedelijke regio’ opstellen. De fracties van D66 kijken met belangstelling uit naar de initiatieven die in dat kader worden genomen door de colleges van B&W onder regie van Gedeputeerde Ben de Reu. Gedeputeerde De Reu liet tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 10 november en ook via de pers weten dat er achter de schermen volop gewerkt wordt aan een ‘bidbook’ van de vier grootste Zeeuwse gemeenten. De Provincie speelt in de realisatie hiervan een regisserende en coördinerende rol. Volgens De Reu zijn er al concepten maar moeten de vier wethouders nog akkoord gaan met het bidbook. Als het zover is dan krijgt Provinciale Staten in december een voorstel voorgelegd. In januari komt de raad voor Cultuur naar Zeeland om over het bidbook te spreken.

D66 vindt een dergelijke bijdrage van het Rijk zeer welkom voor Zeeland. “Het aantonen van ‘stedelijke aantrekkelijkheid’ is daarin wel een zwaarwegende factor!,” benadrukt D66 Zeeland fractievoorzitter Ton Veraart.

Voor D66 draagt een stevige kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden bloeiende samenleving en wij hechten dan ook aan een goede culturele samenwerking van de vier gemeenten en de provincie. De fracties van Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg dienden om die reden gezamenlijk schriftelijke vragen in over de voortgang van het ‘bidbook’. Wij willen onder andere weten hoever het staat met het opstellen van de Zeeuws Cultuur Bidbook en welke projecten in aanmerking zouden kunnen komen voor deze landelijke cultuursubsidies.

 

Hieronder staan de vragen die de fracties van Middelburg en Vlissingen  aan de colleges hebben gesteld:

  1. Hoe staat het College van B en W tegenover deze culturele samenwerking van de Z4 met de Provincie Zeeland?
  2.  Wat is er al gedaan door onze gemeente voor dit bidbook?
  3. Welke culturele projecten zijn er op dit gebied geschikt voor het bidbook in onze gemeente?
  4. Hoe verloopt het verdere proces van het opstellen van het gezamenlijke bidbook?
  5. Wordt onze gemeenteraad ook nog betrokken bij dit bidbook.

Ook wij hopen dat er in december een voorstel kan liggen.

 

Thema

Kunst en cultuur

Meer samenwerken op Walcheren op het gebied van culturele evenementen

Lees meer