Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 januari 2018

Raadsrelaas Middelburg November

Raadsrelaas gemeenteraadsfractie Middelburg, november 2017

Deze maand behandelde de gemeenteraad de begroting van de stad voor 2018. Middelburg zit financieel nog steeds krap in 2018, de vooruitzichten voor de jaren erna zijn iets minder somber. Voor 2018 werd de begroting sluitend gemaakt door ( opnieuw) een bedrag ( 3 miljoen) uit de reserves te halen. Onze fractie stelt steeds dat een gemeente moet uitkomen met haar inkomen. (bijna 160 miljoen euro) Dat lukte het College niet. Dus ook deze begroting keurden wij niet goed.

 

We maakten ons zorgen over de kwaliteit van de binnenstad, met name het onderhoud in de publieke ruimte. Onze redenering werd dat toeristen juist naar Middelburg komen voor die mooie binnenstad en dat daar ook best iets voor betaald mag worden als die toerist enkele dagen in de stad verblijft. Dus stelden we voor de toeristenbelasting iets te verhogen, naar € 2 per nacht. De opbrengst hiervan ( zo’n € 70.000) moest gaan naar een extra impuls voor het onderhoud van de binnenstad. Ons amendement kreeg brede steun in de raad en werd dus aangenomen.

 

In de algemene beschouwing bij de begroting legden we accent op het goed wonen in een veilige omgeving, goede en veilige mobiliteit en ook op een goed duurzame gemeente. Daarnaast probeerden we opnieuw de geesten rijp te maken om te komen tot één gemeentebestuur op Walcheren. De noodzaak daarvoor wordt steeds duidelijker!

Een ander belangrijk punt in deze raadsvergadering was de ontwikkeling van het Molenwaterpark. Om zowel een mooi theaterplein áls voldoende parkeerplaatsen te realiseren was extra geld nodig. Ook onvoorziene sanering van de bodem in delen van dit park kost meer. Het plan, ontwikkeld door Bosch&Slabber landschapsarchitecten met zo’n 30 omwonenden, kreeg groen licht van de Raad en zij stelde ook het noodzakelijke extra krediet beschikbaar.

In ons volgend raadsrelaas hopen we u te kunnen informeren over de komende gemeenteraadsverkiezingen en de campagne die we gaan voeren.