Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

Beleid voor het donker in Veere

D66 vindt dat de Natura 2000 gebieden ‘De Manteling’ en ‘Voordelta’ zo donker mogelijk moeten  blijven. Er zijn tegenwoordig steeds minder gebieden waar het echt donker is. In de gemeente Veere kunnen we op een onbewolkte avond nog sterren zien. Dat wordt gewaardeerd door inwoners en toeristen. Bovendien gedijt de natuur van een ‘natuurlijk’ dag en nacht ritme. Oostkapelle is het donkerste stukje Zeeland. Daar zijn we trots op en dat willen we beschermen. D66 wil geen licht toevoegen in dit natuurgebied, daarom vinden wij een proef met oriëntatieverlichting dan ook ongewenst.

Uiteraard waarderen wij wel de inspanningen van Oostkapelle om in gezamenlijk overleg met diverse partijen,  en in een unanieme inspraakreactie, te pleiten voor een proef met oriëntatieverlichting bij een van de duinovergangen.

Wij denken echter dat echte donkerte een unieke kwaliteit is, die we moeten koesteren en bewaren met beleid voor het donker.