Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

Raadsrelaas Middelburg december 2017

D66 was weer actief in december in de gemeenteraad en belangrijker, succesvol.

Alle 3 de raadsleden hadden moties of amendementen bij verschillende agendapunten.

Ons raadslid Ad van de Kreeke kreeg het voor elkaar om ook de zondag als trouwdag te bestempelen, iets wat in Middelburg tot nu toe niet kon. Paul van Niftrik zorgde ervoor dat de visie op Cultuur, die door deze sector opgesteld werd, verder uitgewerkt wordt in concrete plannen en wél samen met de cultuursector in Vlissingen. Om daarna zowel door de Gemeenteraad van Middelburg als die van Vlissingen te laten vaststellen.

Tot slot slaagde Rob van Eijkelenburg, samen met CDA en de lokale partij Middelburg, er in om de samenwerking met Vlissingen en Veere op het gebied van Jeugdzorg en WMO voorwaardelijk te maken: besluiten van de gemeenteraad van Middelburg moeten herkenbaar zijn in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op dit gebied. Uitvoerende instantie hierbij is Porthos. Waar in beide andere gemeenten het College van B&W de samenwerkingsovereenkomst aangaat, kan dat in Middelburg alleen als de gemeenteraad het College daar toestemming voor geeft.
Ook dienden we een motie in om de namen van 48 Joodse Middelburgers, die in 1942 uit hun huis hier verdreven werden en in de concentratiekampen vermoord, terug te laten komen op het Nationaal Holocaust Namenmonument dat wordt gerealiseerd in Amsterdam. De gemeente Middelburg adopteert deze namen door een financiële bijdrage van €2400.
Deze motie werd unaniem aangenomen.

Een amendement dat het niet haalde was een initiatief van ons om als regel niet toe te staan dat ambtenaren (van Porthos) in uw privédomein komen als er zorgvraagstukken aan de orde zijn. Dit amendement kreeg alleen steun van collega-oppositiepartijen en haalde het helaas dus niet.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad deze maand ook opdracht zou geven voor een meer uitgewerkte visie op het gebied Cleene Hooghe, het (nationaal) landschap dat je ziet als je op de Walcherseweg naar Grijpskerke rijdt. Dit is een zg. kreekruggen landschap met doorkijk op de duinen van Zoutelande. Met name VVD, CDA en PvdA willen dit landschap gaan bebouwen, niet vanwege woningschaarste, maar enkel om de verliezen op grondaankopen nu te dekken. D66 heeft in haar programma staan dat Middelburg niet aan de westkant woningbouw gaat realiseren. Cleene Hooghe is de westkant, met dit raadsvoorstel waren we dus gauw klaar. Het werd echter van de agenda gehaald op initiatief van Groen Links en Christen Unie.