Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

Raadsrelaas Middelburg januari 2018

Naarmate de verkiezingsdatum nadert ziet D66 een aantal partijen afstappen van hun stemgedrag in het verleden. Zo kocht de gemeente onder leiding van CDA en PvdA veel grond waar ze nu geen goede bestemming voor heeft, maar die wél in de boeken staat als bouwgrond. Voorbeelden daarvan zijn het Nationaal Landschap Cleene Hooge en een gebied (Trekdijk) langs de A58 bij Nieuw & St. Joosland. Het eerste gebied wilde het College (PvdA, CDA, VVD, CU en SGP) vol bouwen, het tweede gebied moest bedrijventerrein worden. Onze fractie stemde tegen deze bestemmingen en stelde voor een afboekingsplan te maken. Maar nee hoor, collegepartijen wilden bouwen!

Zoals gezegd, de verkiezingsdatum nadert én, zoals eerder bij het theater in Middelburg, lijkt het erop dat met name PvdA weer gaat draaien en CDA zowaar rekening wil houden met “gevoelens “ van inwoners van Nieuw&St Joosland. VVD wil overigens gewoon beton in deze gebieden en liefst snel.
Onze D66 fractie stemde tegen het raadsvoorstel over een exploitatie-opzet voor het bedrijventerrein Trekdijk en stemde vóór het gebruik van dit terrein voor ondergrondse energieopslag uit het Sloegebied. Niettemin, de plannen voor een bedrijventerrein daar worden verder ontwikkeld, helaas.
In de Veerse Poort heeft de gemeente nog grond op de plek waar nu de atletiekbaan ligt. Hier lag een bouwplan voor klaar en de gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met de exploitatie-opzet hiervan. We bereikten dat nu eerst met wijktafel en omwonenden opnieuw gepraat wordt omdat het voorgestelde plan er echt anders uitziet dan het eerdere plan dat bewoners zagen. Wordt vervolgd dus.

Hoewel het college van B&W de motie ontraadde stemde D66 vóór de motie die er toe strekte méér bomen te planten in Middelburg op grond die nog niet definitief bestemd is. De motie werd aangenomen! Met onze instemming gaat Middelburg zich ook aansluiten bij de “statiegeldalliantie”met als doel minder rondslingerend plastic afval. Zo wordt Middelburg stukje bij beetje groener en opgeruimder!

In deze raadsvergadering probeerde onze fractie nog een keer door een motie onze collega’s in de raad zover te krijgen dat Middelburg een duidelijke financieel kader stelt bij Porthos, het toegangsloket op Walcheren voor Jeugdzorg en WMO. Dat kader is: we betalen voor de wettelijke taakstelling (zorgtoegang organiseren, inwoners toegang verlenen en zorg betalen) en niet voor overhead van ambtenaren die zich inhoudelijk gaan bemoeien met uitvoeringskwesties in de zorgverlening (á raison tenminste € 620.000 p.p.p. jaar)
Helaas, collegepartijen spijkerden een discussie hierover dicht, onze motie hierover werd verworpen en u kunt dus begrijpen dat in Middelburg, naast PvdA, ook de VVD vóór meer ambtenaren is, zelfs in het privé-zorgdomein van een inwoner.

Het kan raar lopen zo tegen de verkiezingen……..