Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Werk en inkomen

Werk en inkomen werd een aantal jaar geleden een honderd procent gemeentelijke taak. Inkomen was dat al langer (de sociale dienst), werk was dat al voor een deel (sociale werkplaatsen). Toen werk en inkomen een volledig gemeentelijke taak werd, werd op Walcheren voor een samenwerkingsverband gekozen. Dat samenwerkingsverband werd Orionis.

 

Voor het deel begeleiding naar werk blijkt Orionis ieder jaar meer te beloven dan te realiseren. Ambtenaren van Orionis slagen er namelijk nauwelijks in het bedrijfsleven zover te krijgen bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen omdat ze de taal van het bedrijfsleven niet spreken. Bovendien wordt ieder jaar de begroting overschreden of worden er fouten gemaakt bij de prognoses, waardoor Middelburg tonnen per jaar moet bijbetalen.

 

D66 heeft daar inmiddels genoeg van. We hebben genoeg van deze slechte manieren van samenwerken, die vaak niet spontaan gaat maar alleen met veel extra geld goed van de grond komt. We hebben genoeg van de samenwerkingsstructuur waarbij de ene wethouder moet worden gecontroleerd door de andere wethouder, terwijl dit collega’s zijn. En we hebben genoeg van de steeds noodzakelijke begrotingswijzigingen. Geld tekort betekent dat er niet realistisch maar politiek wenselijk is begroot.

 

Met name op het gebied van begeleiding naar werk wil D66 verandering. D66 zal initiatieven nemen om voor de uitvoering van met name die taken werkbare alternatieven buiten Orionis te realiseren en daarmee de formatie ambtenaren bij Orionis (en dus de kosten voor gemeente Middelburg) terug te dringen.

 

De vraag is ook of de kredietbank, ook een functie van Orionis, daar moet blijven. Dit is een dure voorziening voor incidentele gevallen.