Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Raadsrelaas Middelburg Juni 2018

Na de verkiezingen afgelopen maart is D66 van 3 naar 2 raadszetels gegaan. Dat is jammer. Aan de gevoerde campagne lag het niet, die was een van de meest zichtbare van de afgelopen 10 jaar. Waar we last van hadden is dat de zwevende kiezer dit keer niet op D66 stemde vanwege het minder positieve beeld begin dit jaar dat media schetsten van onze tweede Kamerfractie en ministers. Denk aan standpunten toen over referendum en het framen dat Wilders deed over het flatje dat Pechtold als geschenk kreeg van een oude, niet politieke vriend uit Canada. We hadden daar hier last van bij de gemeenteraadsverkiezing. Tegelijk kunnen we vaststellen dat ook bij tegenwind de kern van D66-stemmers zich stabiliseert op een steeds hoger niveau in Middelburg. Kortom, als bij volgende gemeenteraadsverkiezingen het landelijk beeld positief is, verdubbelen we met gemak!

Voor nu volstaan we met een groot compliment aan de kern van ons campagneteam in Middelburg: Bas van der Reest, Marielle de Ruijsscher en Frits Broos.

De nieuw raadsfractie bestaat uit Bas van der Reest en ondergetekende. Ad van de Kreeke was tot 21 maart raadslid en blijft de fractie ondersteunen als commissielid op het gebied van verkeer/vervoer, bestemmingsplannen, infrastructuur, grondpolitiek en zo nog meer.
Gemeenteraadsvergadering 4 juni jl.

Wel of geen kunstwerk aankopen?

Dat was de vraag die in de gemeenteraad voorlag. Het ging over het kunstwerk “het huis” dat op het Koorkerkplein staat onder de Lange Jan.  Onze fractie wil het kunstwerk graag behouden, echter moeten we komende maand voor Middelburg een financieel herstelplan gaan goedkeuren (De Middelburgse meerjarenbegroting deugt niet).  Het College van B&W gaat o.a. voorstellen de OZB ( belasting voor huiseigenaren) met 10% te verhogen en ook voor een half miljoen bezuinigen in het sociaal domein ( Jeugdzorg en WMO). Het past volgens onze fractie dan niet om voor € 114.000 eerst nog even een kunstwerk aan te kopen. Onze fractie kwam op de lijn om het College de opdacht te geven om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om het kunstwerk te behouden. De meeste fracties in de Raad waren het met D66 eens. En dus: misschien kómt dat kunstwerk nog eens in Middelburgs bezit.

Een ander belangrijk onderwerp was de Middelburgse Participatiecode. 

Die regelt de (ver)houding bij medezeggenschap van inwoners naar de gemeente. In de gemeenteraad noemde we dit overigens: democratisering. Daar moeten we héél zuinig op zijn en vooral: beleidsmatig inbedden in de gemeente. En laat dat nu net mankeren aan deze Participatiecode! “We krijgen hier een recept voorgeschoteld voor een gerecht dat Middelburg nog niet kan serveren”, dat, in het kort, was onze boodschap aan de collega politieke partijen. De goed-verstaanders waren de SP en Groen Links, de overige partijen hadden geen moeite met procedures bij democratisering zonder beleid. Uiteindelijk stemden we in met een gewijzigd raadsvoorstel waarbij in ieder geval eerst duidelijk wordt gemaakt aan raad en inwoners welke onderwerpen zich lenen voor verdergaande participatie van inwoners (groepen). Er staat bovendien nog een raadsbreed aangenomen motie van D66 open met de opdracht aan het College van B&W om overheidsparticipatie scherp in beeld te brengen: Waarom, waarover,wanneer en met welke reikwijdte. De fractie houdt de vinger aan de pols.
Naast formele activiteiten in de gemeenteraad houdt de fractie natuurlijk contact met verschillende (belangen)groeperingen, wijk-en-dorpstafels en verenigingen in de stad. We kunnen daar altijd hulp bij gebruiken, al is het maar dat leden van D66 contactpersoon willen zijn daarvoor. Meld gerust je interesse!