Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 september 2018

Raadsrelaas Middelburg September 2018

Raadsrelaas Fractie D66 september 2018

 

Afgelopen maandag besteedde de gemeenteraad veel tijd aan onderstaand kassahuisje in het Molenwaterpark. Het College van B&W heeft sloopplannen voor dit (houten) huisje want het is in slechte staat en de ondergrond slecht. Omdat het huisje, samen met de muziektent daar, onderdeel uitmaakt van het definitief ontwerpplan voor het nieuwe park, was de gemeenteraad niet zomaar akkoord met sloop. Zij gaf het College unaniem opdracht nader onderzoek te doen naar kosten van herstel en verplaatsing.

 

Verder behandelde de Raad een voorstel om de Koepoort aan te lichten. Die verlichting kon niet meer betaald worden uit het vastgestelde lichtplan (voor o.a. Stadhuis en Kloveniersdoelen). Het College vond een oplossing in het budget voor de verbouwing van de Schouwburg. In dat budget wordt een overschot verwacht van ongeveer 6 ton. De verlichting van de Koepoort, naast de verbouwde Schouwburg, zou € 50.000 kosten. Onze fractie stemde in met deze budgetverschuiving. Met deze zet komen we de belofte aan de Vereniging Ondernemers Middelburg na, zij verlichten als wederprestatie de gasthuiskerk. De Schouwburg gaat binnenkort open en op dat moment staat ook de Koepoort volop in de schijnwerpers.

 

De taak om beschermd wonen en maatschappelijke opvang te realiseren ligt sinds kort ook bij de gemeente. Dat vroeg om een visie en onze fractie drong aan op vooral spreiding i.p.v. concentratie van voorzieningen voor wonen. Voor “kopen” wordt, naar aanleiding van een ook door D66 gesteund amendement, juist geopteerd voor concentratie van voorzieningen, een zogeheten sociaal warenhuis. Dit naar aanleiding van de huisvestingsproblemen bij de huidige kledingbank. Het college kreeg van de gemeenteraad opdracht te zoeken naar een huisvesting voor instanties die zich met armoedebestrijding bezighouden.

 

De gemeenteraad behandelde tot slot een voorstel van D66 om het kunstwerk “het Huis” van Joep van Lieshout bij de Koorkerk op enigerlei wijze te behouden voor de stad. Het moet dan wel veilig zijn want het is een van de weinige kunstwerk die niet alleen verwondering oproept maar ook gebruikt wordt, door kinderen in dit geval. We vroegen de raad de intentie uit te spreken om dit kunstwerk te kopen en het veilig te maken, zeker nu de kunstenaar de prijs bijna halveerde. Jammer, ondanks een degelijk onderbouwd betoog van Bas van der Reest, wilde de raad er niet aan. Alleen D66, PvdA en een deel van de fractie van de lokale partij ( LPM) stemde vóór.

 

Uw fractie in de raad nodigt u uit voor deelname aan een werkbezoek aan de redactie van PZC een van de komende maanden. U ziet dan hoe het regionale nieuws vertaald wordt naar sites en krant. Verder hopen we een antwoord te krijgen op onze vraag wat het maakt dat, naar ons idee, de regionale pers relatief weinig aandacht besteed aan bijdragen van D66 aan de publieke zaak…..

Belangstelling voor deze verzorgde “excursie”? Neem contact op met Bas of mij. Dan plannen we een datum en tijd in overleg met de redactie.

 

Bas van der Reest: 06-37938622, basvanderreest@live.nl

Rob van Eijkelenburg: 06-10887963, rijke06@zeelandnet.nl

 

Komende maanden worden spannend. Er zal besloten moeten worden over een schetsplan voor natuurgebied Cleene Hooge, de raad moet een besluit nemen over verkoop van grond t.b.v. Waterpark Veerse Meer ( en verliezen nemen op andere investeringen/leningen daar) en natuurlijk over de begroting voor volgend jaar. Minstens zo belangrijk wordt de besluitvorming over het Zorgpakket Porthos op Walcheren. Middelburg en Vlissingen hebben de samenwerkingsovereenkomst met Veere opgezegd. Hoe verder? Daarnaast wil onze fractie realiseren dat alleen professionals bij u aan deur komen bij zorgvragen en hulpverlening, en niet ambtenaren van de gemeente. Wordt nog een klus…..

 

Graag tot ziens en uw bijdragen stellen we op prijs