Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

College, ‘ga zorgvuldig om met Vlissings goud!’

Bij het aantreden van het college in mei werd duidelijk dat wij het college positief kritisch zouden gaan volgen. Nu we geen deel meer uitmaken van de coalitie is ons doel het blijven bewaken van de Agenda voor Herstel. Wij blijven ons ook in de komende periode inzetten voor het gezond maken van de financiële situatie en voor een toekomstbestendig Vlissingen.

Vlissingen heeft goud in handen, maar het nieuwe college gaat er soms erg onzorgvuldig mee om. We hoeven niet alles zelf te doen. Ons advies: Betrek de inwoners met onderhoud, betrek het bedrijfsleven met investeringen en betrek het onderwijs met Living Labs!

Keuzes worden vooruitgeschoven

De eerste begrotingsbehandeling vond plaats op acht november. Josephine Elliott maakte meteen duidelijk aan het nieuwe college (LPV, PSR, SP, GL en 50+) dat zij op een aantal terreinen beter aan de weg moet timmeren. Een groot aantal belangrijke keuzes schuift het college voor zich uit. De voor ons belangrijke doelstellingen, waaronder een gezonder milieu en de voor de toekomst zo noodzakelijke energietransitie, worden hiermee het kind van de rekening. 

We missen bij dit college de noodzakelijke ambitie met betrekking tot elektrisch rijden en e-sharing. Of zoals Josephine het verwoordde: ‘Door alleen te hopen op een beter klimaat, lossen we de problemen niet op. Klimaatverandering moet nú worden aangepakt. Daar moet iedereen, ook de gemeente Vlissingen, een bijdrage aan leveren.’

Begroting weer niet sluitend

Daarnaast valt het op dat er opnieuw tekorten zijn. De begroting is wederom niet sluitend. Er moet voor het vijfde jaar op rij een beroep worden gedaan op het gemeentelijk collectief. Met andere woorden er ligt opnieuw een aanvraag in het kader van de artikel 12 status.

In de media was er voldoende aandacht voor de zogenaamde alternatieve begroting van vijf oppositiepartijen. Na nauwkeurige bestudering van hun voorstellen was onze conclusie: ‘alternatief broddelwerk. Hiermee zetten ze iedere verdere ontwikkeling van Vlissingen op slot. Natuurlijk konden we hier niet mee instemmen.

Ondanks alle bezuinigingen moet er nog wel worden geïnvesteerd in de boulevard, de Lange Zelke, de Walstraat Noord en het Scheldekwartier maar ook in burgerparticipatie voor het Arsenaalgebied en het Nollebos-Westduinpark. Kortom, ook voor dit college is er nog genoeg werk aan de winkel.

Lees hier de volledige tekst van onze beschouwingen.