Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 november 2018

Raadsrelaas Middelburg November 2018

Raadsrelaas fractie D66 Middelburg gemeenteraad November 2018

Deze maand (12 november) stond de gemeenteraadsvergadering in het teken van de begroting 2019: welke plannen hebben we voor de stad en wat mag het allemaal kosten?

Onze fractie stemde voor het eerst in 4 jaar in met de begroting, simpelweg omdat de begroting sluitend werd gepresenteerd: de gemeente geeft niet meer uit dan dat er binnenkomt en teert niet in op spaarpotten. Het sluitend maken van de begroting door een verhoging van ruim 10% van de onroerend zaakbelasting kreeg eerder al niet onze instemming, maar collegepartijen LPM, CDA, VVD en SGP stemden wel vóór deze lastenverzwaring.

Onze fractie wilde bereiken dat het onderwerp Klimaat een prominente rol zou krijgen, een zogeheten “strategisch project”, met ook een fonds van waaruit initiatieven gefinancierd konden worden. Vrijwel alle partijen waren het met D66 eens over nut en noodzaak, helaas stemden slechts enkelen (Groen Links en SP) ook daadwerkelijk voor ons voorstel. De andere partijen wilden niet voor deze vorm (strategisch project) kiezen. Kortom, dit onderwerp blijft door het D66 initiatief in ieder geval op de agenda! We hadden ook een motie om te bereiken dat de gemeentebegroting beter leesbaar werd voor inwoners, maar niet alleen dat, ook dat deze in de toekomst als audio-bestand makkelijk gehoord en begrepen kan worden. Deze motie van D66 werd aangenomen, hoewel ontraden door het College van B&W.

Op 13 november werd de gemeenteraadsvergadering vervolgd met als belangrijkste onderwerpen het in stand houden van een openlucht zwembad in Arnemuiden en het participatieproject van inwoners en gemeente bij het ontwikkelen van De Trekdijk (langs A 58 bij Nieuw & St. Joosland).

Bij het Julianabad is het goed te weten dat de gemeenteraad eerder al besloot dit bad te sluiten in verband met de torenhoge kosten (in de periode 2010-2016 gemiddeld € 140.000 bijdrage van de gemeente per jaar) Net voor de verkiezingen van maart jl. opperde de Lokale Partij Middelburg om dit bad toch open te houden (met gemeenschapsgeld).

In Arnemuiden was een initiatiefgroep opgericht tot behoud van dit zwembad. Partijen met relatief veel kiezers in Arnemuiden ( SGP, CDA en VVD) vergaten maar gauw dat zij eerder vóór sluiting stemden. D66 vroeg ambtelijk meer informatie op over de financiën bij dit zwembad en concludeerde al gauw dat het openhouden van het zwembad onevenredig veel geld zou kosten en nooit zonder forse bijdrage van de gemeente zou kunnen draaien. We stemden voor duidelijkheid: vrijwilligers voor dit initiatief niet aan het lijntje houden en geen gemeenschapsgeld met het (zwem)badwater weggooien. Bovendien: over 3 jaar ligt op 3 kilometer van het huidige zwembad een groot zwemparadijs in Waterpark Veerse meer. Onze fractie was, anders dan andere partijen, eerlijk over de kans van slagen van dit particulier initiatief: nihil! Uiteindelijk nam de gemeenteraad helaas in meerderheid een motie aan om, wanneer het particulier initiatief geld tekort te komt, opnieuw in gesprek te gaan… zonder geldbuidel.

Over de definitieve invulling van de gemeentegrond aan de Trekdijk was D66 ook duidelijk: geen industrieterrein met vervuilende bedrijven. Er is een zg. participatietraject opgestart over de vraag wat daar dan wél kan komen en daar zijn tenminste 5 ideeën over in Nieuw&St Joosland. Onze fractie wil alternatieve bestemmingen allen serieus bekijken en neemt geen genoegen met één advies als uitkomst. Daarnaast vonden wij het bedrag van € 52.000 als startkosten (voorstel B&W) voor zo’n participatieproces onverantwoord veel geld en een verkeerd signaal naar volgende processen van participatie. Ons amendement daarover werd gesteund door CU en PvdA, te weinig stemmen dus voor een meerderheid.

 

Even leek het erop dat collegepartij SGP serieus bezwaar ging maken tegen deze kosten via een amendement op het collegevoorstel. Het bleek een act voor de bühne: de SGP stelde, na heftige discussie met de andere collegepartijen, mondeling een aanpassing voor op hun amendement en dat lag al getypt en wel klaar en werd uitgedeeld. Met dát amendement, waarin de kosten werden goedgevonden tót maximaal € 52.000 konden de andere collegepartijen leven en was de kou uit de lucht. Dat hadden de LPM, VVD en CDA in de beslotenheid van de coalitie dus al met SGP afgesproken.

De fractiebijeenkomsten in de maand December zijn op 3 en 13 december om 20.00 op het stadskantoor, ingang aan de kant van het benzinestation. U bent altijd welkom!

De raadsfractie van D66 bestaat uit:

Bas van der Reest: 06-38622793, basvanderreest@live.nl

Rob van Eijkelenburg: 06-10887963, rijke06@zeelandnet.nl

Altijd in voor goede ideeën voor de stad!