Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 december 2018

Start onderzoek naar één gemeentebestuur op Walcheren

Afgelopen zaterdag spraken de raadsfracties van D66 van Middelburg en Vlissingen en hun fractievolgers  samen met D66 vertegenwoordigers uit Veere. Op museumschip De Mercuur in Vlissingen debatteerden zij over nut en noodzaak van een onderzoek naar één gemeentebestuur op Walcheren. Dit gebeurde mede naar aanleiding van de oproep van Levien de Putter, fractievoorzitter van D66 Borsele. De Putter wil weten of het burgemeesterloze Kapelle samen met Borsele een onderzoek kan starten naar een samenvoeging van beide gemeenten.

De D66 fracties op Walcheren ondersteunen het idee om de schaalgrootte van de gemeenten in Zeeland ter discussie te stellen; zeker op Walcheren. Zij stellen: “Emoties en vooroordelen over gemeentelijke fusies op Walcheren leveren nooit een verstandig besluit op.” Inwoners op Walcheren mogen juist van raadsleden verwachten dat zij juist wel verstandige en op feiten gebaseerde besluiten nemen.  “Start daarom een onderzoek naar één gemeentebestuur op Walcheren.”

Gemeenten hebben vanaf 2014 er steeds meer taken bij gekregen (bijvoorbeeld Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet). Eerst voerde de rijksoverheid deze taken zelf uit. Daarom vinden de fracties het logisch en nodig de discussie over de schaalgrootte, ook op Walcheren, opnieuw te voeren. “Maak echte keuzes” zo stellen de fracties. “Het samenwerken tot nu is een kostbare vorm van pappen en nathouden.” Zij vinden dat: “het belastinggeld van inwoners niet efficiënt wordt besteed” en “dat democratische beginselen op het spel staan”.

De fracties willen onafhankelijk onderzoek laten doen naar de voor- en nadelen van één gemeentebestuur op Walcheren. Iedere fractie zal in de eigen gemeente een voorstel voor onderzoek doen. De D66 fracties vinden het van belang om scherp in beeld te krijgen welke doelen de gemeenten voor hun inwoners willen bereiken. En vooral: “of het middel van één gemeentebestuur op Walcheren helpt of hindert bij het realiseren van dat doel.”