Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 februari 2019

Raadsrelaas fractie D66 Gemeenteraad Januari 2019

Na ruim 200 jaar op maandagen vergaderd te hebben is de raadsvergadering van de gemeente Middelburg vanaf 2019 op donderdagen. Daarmee vergadert het Middelburgs gemeentebestuur op dezelfde dag als dat van Veere en Vlissingen. Een motie met die strekking van D66 vorig jaar werd nog verworpen, dit jaar is het realiteit. We lopen als fractie wel vaker op de muziek vooruit…

Deze maand werd o.a. over een nieuw zonnepark besloten. Aan de weg naar de tunnel, in de achtertuin van Nieuw& St Joosland zou dit moeten verrijzen, 18 hectare zonnepalen, op het zuiden gericht. De panelen komen verhoogd te liggen waardoor begrazing door schapen van weilanden mogelijk blijft. De procedure ervoor moest snel doorlopen worden, betrokken ondernemer was namelijk wat laat met het initiatief voor de lopende subsidietermijn. Aanvankelijk had de D66 fractie daar geen boodschap aan, jammer dan. Volgende subsidieronde nieuwe kansen. Wij meenden dat de democratisch afgesproken zorgvuldigheid hier gewoon moest gelden. Het college wilde dit niet en dus zouden wij tegenstemmen. Nu vond de fractie van de SP een muizengaatje in de wetgeving waardoor zowel belangen van inwoners als initiatiefnemer veilig gesteld werden en ook de rol van de gemeenteraad gerespecteerd werd. Met het gewijzigde raadsvoorstel konden wij instemmen. Een leuke bijkomstigheid is het klimaatfonds dat met deze nieuwe ontwikkeling zal worden gestart. Twee maanden geleden werd een amendement van ons met dezelfde strekking nog verworpen, nu een ondernemer het fonds gaat vullen is college en raad opeens dolenthousiast.

Ook de nieuwe koers bij zorg, zowel WMO als Jeugdzorg stond afgelopen donderdag op de agenda. D66 heeft de afgelopen 2 jaar zeer actief geageerd tegen de werkwijze tot nu: een zeer wantrouwende gemeente, naar inwoners en zorgaanbieders, dus veel aanwezigheid van gemeenteambtenaren soms tot in de behandelkamer toe. En al die salarissen komen uit de pot die voor zorg aan inwoners bestemd is. Daarnaast subsidieerde Middelburg en Vlissingen ( beiden gemeentehuizen vertonen leegstand) de gemeente Veere omdat daar de zorgorganisatie Porthos gestationeerd was. Dubbele huisvestingskosten dus. Een gerenommeerd accountantsbureau berekende dat alleen al de gemeente Vlissingen € 230.000 per jaar goedkoper uit zou zijn als zij het zorgloket gewoon op haar stadhuis had gehad. Voor Middelburg zou dat niet anders zijn, vermoeden wij. In het nieuwe voorstel deze maand heeft de gemeente een aanzienlijk bescheidener rol en wordt meer aan inwoner, behandelaar en/of verstrekker van zorg overgelaten. Ambtenaren komen niet meer bij u over de vloer en het zorgloket komt terug naar Middelburg, waarbij indicaties voor zorg of hulpmiddelen ook steeds meer digitaal aangevraagd en toegekend gaan worden. Het zorgbudget komt naar de D66 mening nu optimaal ten goede aan waar het voor bedoeld werd: uitvoering van zorg. We vonden zelf dit besluit een mooie afronding van de leidende rol die D66 hier de afgelopen 3 jaar bij heeft gespeeld.

 

 

In het verlengde van zorgbeleid werd ook de toegang tot inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening besproken in het raadsvoorstel. We vonden dat het College van B&W hier onbeargumenteerd te hard liep. Er lag ook een negatief advies hierover van de adviesraad Sociaal Domein ( samengesteld uit inwoners die bekend zijn met deze materie). Met ons vonden nog enkele partijen die haastige spoed niet goed. Haast je als er nog tijd is, je hebt dan tijd als er haast is…. Echter, met alleen PvdA, Groen Links en CU als medestanders