Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 maart 2019

Waarom worden de gezonde bomen in Claverveld gerooid?

Waarom worden de gezonde bomen in Claverveld gerooid? Die vraag en een aantal aanverwante vragen stelde de fractie van D66 Vlissingen op 27 maart aan het college van B&W van Vlissingen. Als alles goed gaat ontvangen we hopelijk tijdens de commissievergadering van 28 maart 2019 een antwoord van de verantwoordelijke wethouder(s)

De bouw gaat beginnen

De gemeente begint binnenkort in Claverveld met eerste bouwfase van de nieuwe wijk. Daarom verspreidde   de afdeling communicatie afgelopen week een foto van de kavels van Claverveld. D66 is natuurlijk heel blij met de start van de bouwactiviteit. En, gelukkig zijn de bomen langs de weg blijven staan. Wel viel het viel ons op dat de rest van de bomen en struiken in het gebied met de grond gelijk is gemaakt. Bomen en vegetatie zijn van groot belang voor de waterhuishouding, de biodiversiteit, de leefbaarheid en de gezondheid. Bomen en groen zorgen voor verkoeling en verhogen de waarde van het onroerend goed. Daarom  pleit D66 regelmatig voor behoud van waardevolle groenvoorzieningen.

Onze vragen

Naar aanleiding van het bouwrijp maken en het rooien van het bomen op het terrein heeft D66 Vlissingen de volgende actuele vragen aan het college gesteld:

  • Heeft het college rekening gehouden met de bestaande bomen bij het maken van de ontwikkelingsplannen? Zo nee, waarom niet?
  • Heeft het college vooraf een inventarisatie gemaakt bijv. ism Tuin van Zeeland, van bomen die behouden zouden kunnen worden?
  • Een groot deel van het gebied zal nu verstenen. Nog meer als nieuwe bewoners de tuinen gaan betegelen. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat er een nog grotere druk op ons rioleringssysteem komt?
  • Heeft het college rekening gehouden met de gevolgen voor natuurlijke afwatering door afname van vegetatie en natuurlijke hulpbronnen als grondbedekkers en micro organismen?
  • Wat gaat het college doen om te zorgen dat de biodiversiteit in het gebied niet verder verschraalt?

D66 hoopt dat we in de commissievergadering van 28 maart een duidelijk antwoord krijgen. Wij willen vooral weten waarom gezonde bomen in dit gebied werden gerooid.

Thema

Wonen op Walcheren

De Tuin van Zeeland.

Lees meer