Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 april 2019

Vlissingen, strand voor iedereen?

Vlissingen is een zeer populaire badplaats voor toeristen en inwoners, met name ook mindervaliden, omdat ze o.a. met de auto dichtbij het strand kunnen komen. Deze toegankelijkheid voor iedereen is de laatste jaren echter teruggelopen. Er zijn in beginsel diverse manieren om het strand op te komen met een rolstoel: via de Nolledijk, de zeewering, diverse opgangen. Er waren ook plateaus waar je met een rolstoel van het strand en de zee kon genieten.

Niet zonder verplichte consumptie het strand op?

Vorig jaar heeft het college samen met de ondernemer van Pier 7 een strandopgang voor mindervaliden gemaakt, in het kader van het Verdrag van de Rechten van de Mens. Deze strandopgang leidt echter rechtstreeks naar het paviljoen van Pier 7. Er is geen mogelijkheid meer om met de rolstoel op een openbaar plateau op het strand te zijn, zonder verplichting een consumptie te nuttigen bij een uitbater. Daarbij is door de strandophoging in het kader van de kustversterking, de zeewering half bedolven onder het zand en daardoor zeer moeilijk begaanbaar geworden voor rolstoelen.

Samen met de fractie van het CDA  heeft D66 Vlissingen vragen gesteld aan het college van B&W.

Onze vragen zijn als volgt:

1. Vindt het college het belangrijk dat het strand en de zee voor mindervaliden openbaar toegankelijk is en blijft? Is het college met ons van mening dat bovengenoemd Verdrag óók gaat over deze publiek toegankelijke plaatsen? Zo niet, waarom niet, en op welke gronden kunnen mindervaliden dan worden uitgesloten van toegang tot deze plaatsen?

2. Weet het college dat de opgang voor mindervaliden, die deels met gemeenschapsgeld is bekostigd, alleen naar Pier 7 leidt? Was dit de bedoeling?

3. De betonplaten die eerst dienstdeden als plateau, staan nu opgestapeld naast onze strandwacht. Waarom? Kunnen deze plateaus weer worden ingezet als strandplateau? Zo nee, welke andere maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat het strand openbaar toegankelijk is en blijft voor minder validen? In beide gevallen: wanneer?

4. De zeewering gaat verscholen onder een dikke laag zand vanwege de strandophoging in het kader van de kustversterking. Hoe gaat het college toegankelijkheid voor mindervaliden bewerkstelligen?

5. De strandwacht voerde tot enkele jaren geleden het beheer over een speciale elektrische strandrolstoel. Deze is echter spoorloos verdwenen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat vindt het college ervan dat deze rolstoel verdwenen is (en daarmee de mogelijkheid voor mindervaliden om zelfstandig de Vlissingse stranden te betreden)? Wat gaat het college hieraan doen?

Wat is er gebeurd met de schenking?

6. Ook heeft de Rotary Club Vlissingen enige jaren geleden een soortgelijke elektrische strandrolstoel inclusief 5 jaar onderhoud (waarde ongeveer €15.000) bij elkaar ‘gefietst’ met het evenement ’24 uur van Vlissingen’. Deze rolstoel was specifiek bedoeld als extra mogelijkheid voor mindervaliden om de Vlissingse stranden zelfstandig te betreden. Doordat echter de strandwacht hieraan geen plaats wilde of kon geven is deze rolstoel uiteindelijk teruggegeven aan de stichting waarvan de rolstoel gekocht was. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat vindt het college ervan dat zulk een faciliteit die in lijn is met bovengenoemd Verdrag uiteindelijk niet werd benut?

7. Als je naar het strand gaat als alleenstaande mindervalide is er niemand die de strandrolstoel voort kan duwen. Vindt het college het belangrijk dat minder validen zich zoveel mogelijk overal zelfstandig kunnen begeven? Wat gaat het college eraan doen om te zorgen dat ook alleenstaande mindervaliden (dat zijn de meesten) zelfstandig naar het strand kunnen gaan?

8. Een aantal mindervaliden kan zelf autorijden met een aangepaste auto. Helaas is het nog niet mogelijk om dichtbij het strand te parkeren op een invalidenparkeerplaats. Ziet het college een mogelijkheid deze te realiseren? Is de bestaande laad- en losplaats op het Nollehoofd, die ook regelmatig wordt gebruikt door restaurantbezoekers, een optie?

9. Hecht het college aan het behouden van de Blauwe Vlag voor de Vlissingse stranden? Is het college dan op de hoogte van de criteria waaraan blijvend voldaan moet zijn, ook in het kader van toegankelijkheid voor mindervaliden (inclusief bereikbaarheid en parkeren)? Het lijkt er sterk op dat niet aan alle criteria wordt voldaan (zie https://www.blauwevlag.nl/criteria (zowel ‘Criteria Blauwe Vlag Stranden 2018’ als ‘Toelichting Blauwe Vlag Strandcriteria 2018’, in het bijzonder art. 33). Is het college het daarmee eens, en zo niet, waarom niet? Zo ja, wat vindt het college daarvan en wat gaat het college daar dan aan doen?